1/7

Stort tack för att du vill vara med och bidra med insikter kring hälsokontroller! Alla dina svar är anonyma och vi sparar ingen data som kan kopplas till just dig.

1. Har du funderat på att gå på en hälsokontroll som du betalar för själv?