Har du symptom eller undrar något om det nya coronaviruset? Här hittar du aktuell information om coronaviruset >

Angående din journal hos Minutkliniken

Vårdgivaren Minutkliniken AB har gått samman med vårdgivaren Min Doktor (MD International AB). Kliniken du besökt finns kvar men har bytt namn till Min Doktor Kliniken och ansvaret för vaccination och sjukvård har gått över till Min Doktor.
För att vi som vårdgivare ska kunna hantera din journal även framöver behöver vi ditt samtycke.
Jag samtycker härmed till att Min Doktor får åtkomst till min journal från Minutkliniken.