Av: Min Doktor, 2018-12-20

Fler söker digital vård

Fler söker vård online, men det totala antalet primärvårdsbesök har inte ökat. Faktum är att de har minskat.

2017 ökade antalet personer som sökte vård hos digitala vårdgivare som Min Doktor. Samtidigt minskade det totala antalet primärvårdsbesök i Sverige, trots en ökad befolkningsmängd.

– Vi kan inte bevisa att de digitala vårdbesöken har bidragit till att antalet fysiska primärvårdsbesök har minskat, även om det är högst sannolikt att det är så. Däremot är det uppenbart att vi inte har bidragit till att det totala antalet primärvårdbesök har ökat, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor.

Smidigt med digital vård

Att söka vård digitalt har många fördelar för både dig som patient, för läkarna och vården i stort. Du slipper vänta i långa telefonköer, åka till en vårdcentral eller akutmottagning och riskera att smitta eller bli smittad av andra. Läkarna får mer tid att hjälpa patienter, och lägger mindre tid på administration och vi kan jobba med kvalitetssäkring på en högre nivå. Det ger effektivare läkarbesök som både kostar samhället mindre (faktiskt bara en fjärdedel av vad fysiska vårdbesök kostar) och avlastar den offentliga vården så det blir platser lediga på fysiska vårdcentraler och akutmottagningar. Det betyder att om fler väljer digitala vårdbesök istället för fysiska besök, så räcker skattemedlen till fler patienter.

– Det finns många fördelar med digital vård som vi tror att fler och fler blir medvetna om. För den vård som lämpar sig att ge online är ett digitalt vårdmöte det bästa och mest effektiva sättet. Vi är glada över att vi tillgängliggör den svenska primärvården, säger Henrik Kangro.

Dela artikeln: