Av: Min Doktor, 2018-11-22

Min Doktor hjälper gravida

Min Doktor hjälper nu även gravida kvinnor dygnet runt online. Genom ökad tillgänglighet vill vi få de gravida att känna sig säkrare och mindre oroliga.

Foglossning, förstoppning, illamående, förlossningsrädsla och trötthet. Det är några av de tjugotal åkommor som Min Doktor kan hjälpa gravida kvinnor med.

– Att vara gravid och bli förälder är en av de största händelserna i livet. Sedan vi började hjälpa gravida har vi mött kvinnor med många olika typer av besvär som vi har kunnat lindra, gensvaret har varit positivt, säger Åsa Lessing, barnmorska på Min Doktor som har tagit fram den nya tjänsten.

Komplement och avlastning

Min Doktors hjälp till gravida ska fungera som ett komplement till, och avlastning mot, den fysiska mödravården.

– I dag kan det vara svårt att få tid hos den fysiska mödravården mellan de besök som varje gravid tilldelas, särskilt i början av graviditeten. Men frågor och besvär dyker ofta upp ändå, och vid andra tidpunkter än de bokade besöken. Vi kompletterar den fysiska mödravården med hjälp till gravida kvinnor där och när de behöver det. Det ger en tryggare graviditet.

Om Min Doktors barnmorska bedömer att det behövs kommer den gravida kvinnan att skickas vidare till fysisk mödravård.

Skapa trygghet

Satsningen ökar även tillgången till hjälp i glesbygden där det idag kan vara långt att åka till närmsta barnmorskemottagning. Genom ökad tillgänglighet hoppas Min Doktor skapa en ökad trygghet för gravida kvinnor.

– När jag arbetade på en barnmorskemottagning möttes jag ofta av många telefonsamtal på morgonen, samtidigt som jag hade hela dagen inbokad med patienter och svårt att hitta tid till de som sökte hjälp utöver sina ordinarie besök, säger Åsa Lessing och fortsätter:

– Allt för länge har det funnits en uppfattning att kvinnor ska bita ihop under sin graviditet, trots att hela kroppen förändras på olika sätt. Även om de flesta graviditetsbesvär hör till det normala så kan oro och fysiska besvär försämra livskvalitén. Många upplever ett behov av information, guidning och undervisning som kan minska ovisshet, smärta och oro.

I vissa fall behövs även medicinsk hjälp och då har vi även tillgång till våra kompetenta läkare. Det är viktigt att må bra och känna sig säker under sin graviditet.

Dela artikeln: