Av: Min Doktor, 2018-12-20

Nu kan vi hjälpa dig med kronisk ryggsmärta

foto: Jesper Aggergaard / Unsplash

Min Doktor behandlar nu även patienter med kronisk ryggsmärta. Du får hjälp med behandling, anpassad träning och andningstekniker.

Min Doktor genomför ett pilotprojekt tillsammans med företaget Kaia Health för att hjälpa människor med kronisk smärta i nedre delen av ryggen. Via en app på mobilen genomförs utbildning, anpassad träning och andningstekniker som syftar till att öka förståelsen för hur smärta fungerar och hur patienten kan hantera den. Projektet pågår i sex månader.

– Långvarig smärta i muskler, skelett eller leder är ett av de kroniska tillstånd som kan behandlas framgångsrikt genom ett multimodalt omhändertagande. För att tillgodose det behovet behöver ofta flera yrkesgrupper involveras, vilket kan vara tidskrävande för både vården och patienten. Vi vill se hur långt vi kan nå genom att erbjuda de olika angreppssätten i en och samma app, säger Viveka Hammelin, fysioterapeut och affärsutvecklare på Min Doktor.

Hjälp i tre steg

Kaia Health är en evidensbaserad digital tjänst som innebär en multimodal behandling av kroniska ryggbesvär.

Behandlingen är till största delen automatiserad och under behandlingens gång har patienten återkommande kontakt med Min Doktors sjukgymnaster för uppföljning. Behandlingen är indelad i tre delar; fysioterapi och rörelseträning, andnings- och avslappningsövningar samt utbildning i anatomi och smärtmekanismer.

– Patienter med kronisk smärta har nästan alltid testat flera, ofta passiva behandlingar i form av läkemedel och manuella terapier vilket inte alltid är gynnsamt för den här patientgruppen. Med digitala verktyg ger vi patienten större möjlighet att vara aktiv och delaktig i sin behandling vilket vi tror leder till bättre och mer hållbara resultat, säger Viveka Hammelin.

Läs mer om pilotprojektet om kronisk ryggsmärta

Dela artikeln: