Vaccination mot covid-19

På uppdrag av olika regioner är Min Doktor med och vaccinerar mot covid-19 i Sverige. På denna sida kan du hålla dig uppdaterad om vem som får vaccinera sig samt var och när vaccination sker.

Det är kostnadsfritt att vaccinera sig mot covid-19.

Var kan jag vaccinera mig?

Det är Sveriges regioner som beslutar om var, när och hur vaccination ska ske.

På uppdrag av regionerna erbjuder Min Doktor kostnadsfri vaccination mot covid-19 i Region Skåne, Region Sörmland och Västra Götalandsregionen.

Min Doktors uppdrag att vaccinera mot covid-19 i Region Uppsala slutfördes nyligen.

Vem får vaccinera sig?

I dagsläget kan alla som bor i Sverige och är över 16 år vaccinera sig mot covid-19. Besök din region på 1177.se för att få information om vilka riktlinjer som gäller där du bor.

Observera att sjukdom och pågående medicinsk behandling kan påverka din lämplighet för vaccination. Om du har frågor, kontakta din behandlande läkare.

Om du behöver råd eller information inför vaccinationen, är du välkommen att kontakta vår vaccinationsrådgivning online.

När kan jag vaccinera mig?

Alla regioner är igång med vaccinationen mot covid-19. Tidpunkten när du får möjlighet att vaccinera dig beror på vilken prioriteringsgrupp du tillhör och i vilken region du bor. Du får mer information från din region när det är dags för dig, och du kan hitta aktuell tidsplan på 1177.se.

Vanliga frågor

Vad är det för typ av vaccin?

I dagsläget är det tre olika vaccin som används i Sverige. Det är ett vaccin från Pfizer/BioNTech (Comirnaty), ett från Moderna och ett från AstraZeneca.

Vad kostar vaccination?

Allmän vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla som vaccinerar sig.

Hur går vaccinationen till?

Vaccinet tas i två doser. Intervallet mellan doserna varierar beroende på typen av vaccin och regionernas riktlinjer. Efter dos 2 tar det minst en vecka innan du har ett fullgott skydd mot covid-19.

Du hittar aktuell tidplan och information om hur man bokar vaccination under respektive region på 1177.se.

Kan jag vaccinera mig om jag har antikroppar?

Ja, rekommendationerna är att alla ska vaccinera sig mot covid-19.

Får jag vaccinera mig om jag har förkylningssymptom?

Nej. Du måste vara helt symptomfri vid vaccinationstillfället.

Hur säkra är vaccinen?

Skyddseffekt av olika covid-19 vaccin kan variera. Läs mer om skyddseffekt och covid-19 vaccin hos lakemedelsverket.se.

Kan jag vaccinera mig under pågående infektion av covid-19?

Nej. Du måste vara helt symptomfri vid vaccinationstillfället.

Vilket vaccin använder Min Doktor? Kan man välja vilket man får?

Begränsad tillgång till olika vacciner gör att varken du eller Min Doktor kan välja vilket vaccin som just du får mot covid-19. Det avgörs av den region som du bor i.

Vilket vaccin får man om man är 65 år eller äldre?

Riktlinjerna för vilket vaccin man får mot covid-19 om man är 65 år eller äldre varierar mellan landets regioner.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att AstraZenecas vaccin inte längre ska distribueras till regionerna. Personer över 65 år får därför Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin istället.

Detta gäller även för personer som redan fått dos 1 av AstraZenecas vaccin. De får Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin som dos 2. Observera att det i dessa fall måste gå minst 8 veckor mellan de båda doserna.

Kan man vaccinera sig på Min Doktors kliniker?

Min Doktor vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av regionerna. I fas 4, då den breda allmänheten vaccineras, erbjuder vi kostnadsfri vaccination på följande platser:

  • Göteborg: Nordstan köpcentrum
  • Malmö: Stadiongatan 25
  • Borås: ICA Maxi Borås (Trandögatan 16)
  • Kungälv: ICA Maxi Kungälv (Gymnasiegatan)

Vad händer om man bokar in dos 2 av vaccinet för nära inpå dos 1?

Om du bokar in dos 2 av vaccinet mot covid-19 för nära inpå dos 1, avbokar vi din tid och ber dig att boka en ny med rätt intervall mellan doserna.

Kan man ta dos 2 av vaccinet hos Min Doktor om man tagit dos 1 hos en annan vaccinatör?

Ja, det fria vårdvalet innebär att man kan vaccineras var man vill i Sverige. Vaccinationen bör dock ske på orten där man är folkbokförd.

Om du bokar in dos 2 av vaccinet mot covid-19 för nära inpå dos 1, avbokar vi din tid och ber dig att boka en ny med rätt intervall mellan doserna.

Var registreras det att man har vaccinerat sig?

Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret. Följande uppgifter rapporteras till registret:

  • Den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer
  • Datum för vaccinationen
  • Vaccin som användes
  • Vårdgivare som ansvarade för vaccinationen

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Den som har vaccinerat sig har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur beställer man ett covidbevis?

EU:s covidbevis är till för dig som ska resa. I Sverige utfärdas covidbevis av E-hälsomyndigheten.

Om du är vaccinerad mot covid-19, kan du få den typ av covidbevis som kallas vaccinationsbevis. Det är ett dokument som visar att du har fått vaccin mot covid-19.

Du kan beställa ett digitalt vaccinationsbevis på covidbevis.se, som är en kostnadsfri tjänst från E–hälsomyndigheten.

Information på andra språk

Du kan läsa om vaccinationen mot covid-19 på flera andra språk på folkhalsomyndigheten.se.

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Med reservation för ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt eventuell brist på vaccin.