Tester och intyg covid-19

Alla Min Doktors mottagningar erbjuder antigentest med intygsskrivning för covid-19. I dagsläget tillhandahåller vi inte PCR-test eller antikroppstest.

Antigentest inför utlandsresa

Min Doktors mottagningar är anslutna till tjänsten för covidbevis. Om du testar negativt för covid-19 i ett antigentest skickar vi resultatet till E-hälsomyndigheten, så att du kan få ett testbevis. 

Vi kan även utfärda ett reseintyg till dig, om du ska resa till ett land som inte godtar covidbevis. Intyget visar att du sannolikt inte har en pågående infektion med covid-19.

Testet kan tas på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Covidbevis med antigentest

Observera att det alltid är ditt eget ansvar att kontrollera vilka covidregler och krav på tester och intyg som gäller för ditt resmål och eventuella transfers på vägen dit. För aktuell reseinformation, se Sweden Abroad.

Antigentest för andra ändamål

Vi erbjuder också möjlighet att ta ett antigentest med ett fysiskt eller digitalt provsvarsintyg. Syftet med testet är att visa att du sannolikt inte har covid-19 vid testtillfället. Testet är detsamma som vid antigentest före resa, det vill säga ett snabbtest med hög tillförlitlighet.

Se respektive mottagning för öppettider.

Hitta mottagning

Om antigentestet

På Min Doktors mottagningar använder vi ett snabbtest från Healgen, vilket har en träffsäkerhet på 99,4%, en sensitivitet på 98,3% och en specificitet på 99,6%.

Testet kan tas på vuxna och barn från 2 års ålder, på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar. 

Inför testtillfället

Barn under 16 år måste ha vårdnadshavare med sig. 

Om du är 16 till 17 år, gör vi en mognadsbedömning innan testet. Medtag legitimation.

Syftet med bedömningen är att avgöra om du är mogen nog att själv besluta om testningen.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar på drop-in (observera att du under influensasäsongen kan behöva boka tid för besök på vissa mottagningar).

På mottagningen får du besvara ett antal frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. En av våra sjuksköterskor utför sedan själva provtagningen, som görs i näsan.

Efter cirka 30 minuter kan du se provsvaret i Min Doktors app eller på vår hemsida. Om du inte har svenskt personnummer eller eget BankID, förmedlar sjuksköterskan provsvaret till dig på annat vis.

Du kan också få ett fysiskt provsvarsintyg.

Vad innebär olika testresultat?

Provsvaret kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inget antigen för covid-19 har påvisats.

Med största sannolikhet betyder det att du inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan dock inte helt uteslutas.

Positivt resultat: Testet har påvisat antigen för covid-19.

Detta betyder att du har en pågående infektion med covid-19. Du riskerar att smitta andra och ska därför agera enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Vårdpersonal kommer informera dig om smittspårning och vägleda dig vidare.

Oklart resultat: Testet visar oklart utfall.

Detta resultat säger varken att du sannolikt har eller inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan bero på att testet inte utförts korrekt eller att något gått fel rent tekniskt.

Kontakta oss

Om du har frågor angående tester och intyg, kontakta vår support.