Tester och intyg covid-19

Min Doktor erbjuder antigentest med intyg för covid-19.

Observera dock att vi i dagsläget inte erbjuder PCR- eller antikroppstester.

Antigentest inför utlandsresa

Om du ska resa utomlands, kan du behöva ett intyg som visar att du sannolikt inte har en pågående infektion med covid-19.

Vi erbjuder antigentest med reseintyg på de flesta av våra vaccinationsmottagningar. Se respektive mottagning för information om utbud, öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning.

Antigentest med reseintyg

Observera att det alltid är ditt eget ansvar att kontrollera vilka covidregler och krav på tester och intyg som gäller för ditt resmål och eventuella transfers på vägen dit. För aktuell reseinformation, se Sweden Abroad.

Antigentest för andra ändamål

Vi erbjuder också möjlighet att ta ett antigentest med eller utan provsvarsintyg. Syftet med testet är att visa att du sannolikt inte har covid-19 vid testtillfället.

Testet är detsamma som vid antigentest inför resa, det vill säga ett snabbtest med hög tillförlitlighet.

Vi erbjuder antigentest med provsvarsintyg på de flesta av våra vaccinationsmottagningar. Se respektive mottagning för information om utbud, öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning.

Hitta mottagning

Om antigentestet

På Min Doktors mottagningar använder vi ett snabbtest från Healgen, vilket har en träffsäkerhet på 99,4%, en sensitivitet på 98,3% och en specificitet på 99,6%.

Testet kan tas på vuxna och barn från 2 års ålder. 

Inför testtillfället

Barn under 16 år måste ha vårdnadshavare med sig. 

Om du är 16 till 17 år, medtag legitimation, så att vi kan göra en mognadsbedömning innan testet. Syftet med bedömningen är att avgöra om du är mogen nog att själv besluta om testningen.

Hur går det till?

Besök en av våra mottagningar som erbjuder antigentest.

På mottagningen får du besvara ett antal frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. En av våra sjuksköterskor utför sedan själva provtagningen, som görs i näsan.

Efter cirka 30 minuter kan du se provsvaret i Min Doktors app eller på vår hemsida. Om du inte har svenskt personnummer eller eget BankID, förmedlar sjuksköterskan provsvaret till dig på annat vis.

Om provsvaret är negativt, kan du också få ett rese- eller provsvarsintyg.

Vad innebär olika testresultat?

Provsvaret kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inget antigen för covid-19 har påvisats.

Med största sannolikhet betyder det att du inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan dock inte helt uteslutas.

Positivt resultat: Testet har påvisat antigen för covid-19.

Detta betyder att du har en pågående infektion med covid-19. Du riskerar att smitta andra och ska därför agera enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Du kan inte heller få ett rese- eller provsvarsintyg. 

Vårdpersonal kommer informera dig om smittspårning och vägleda dig vidare.

Oklart resultat: Testet visar oklart utfall.

Detta resultat säger varken att du sannolikt har eller inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan bero på att testet inte utförts korrekt eller att något gått fel rent tekniskt.

Kontakta oss

Kontakta oss

Om du har frågor angående tester och intyg, kontakta vår support.