Antikroppstest

Vi kan inte ta emot dig på våra mottagningar om du har förkylningssymptom såsom snuva, halsont, feber eller hosta. Sök gärna vård digitalt istället.

Om testet

Antikroppstestet kan med hög sannolikhet påvisa om du tidigare har varit sjuk i covid-19. Det ger dock inte svar på om du har covid-19 vid testtillfället.

Testet kan tas på vuxna och barn från 2 års ålder och ger svar på 10 minuter.

På Min Doktors mottagningar använder vi ett test från Zheijang Orient Gene. Testet är CE-märkt, validerat och har hög träffsäkerhet. Länkar till information om testet finns på Folkhälsomyndigheten.

Testresultaten lämnas i anonymiserad form över till Folkhälsomyndigheten. På så vis bidrar vi tillsammans till att öka det nationella kunskapsläget om smittspridningen.

Se antikroppstest covid-19 under Utbud och priser för prisinformation.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder drop-in för antikroppstest på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Inför testtillfället

Du ska ha varit helt symptomfri i minst 14 dagar, så att antikroppar har hunnit utvecklas.

Barn under 18 år måste ha vårdnadshavare med sig.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar på drop-in.

På mottagningen får du besvara ett par frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. Ta sedan en kölapp och vänta på din tur.

Sjuksköterskan sticker dig i fingret och lägger en droppe blod på en teststicka. Provsvaret visas på stickan efter cirka 10 minuter och därefter går ni tillsammans igenom vad svaret betyder.

Vad innebär olika testresultat?

Teststickan kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inga antikroppar har identifierats.

Sannolikheten för att du har haft symptomatisk covid-19 är låg. Du kan dock ha haft infektionen utan symptom (detsamma gäller för alla idag tillgängliga tester).

Positivt resultat: Antikroppar av typen (IgG) har identifierats.

Resultatet talar för en genomgången infektion, något som enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt ger ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om immunitet och rekommendationer för den som har påvisad förekomst av antikroppar.

Oklart resultat: Antikroppar av typen (IgM) har identifierats.

Detta resultat kan inte utesluta att du har en pågående infektion med covid-19 och därför går det inte att dra några slutsater om huruvida du haft en infektion med covid-19 tidigare. Du rekommenderas att göra ett nytt test efter minst 21 dagar. Ett nytt test till följd av oklart testresultat är kostnadsfritt på Min Doktors mottagningar.