Antikroppstest

Har du varit utomlands ska du omgående boka tid för PCR-test via 1177.se. Varken du eller någon i ditt hushåll får besöka oss innan du testats negativt och det gått minst sju dagar efter inresa. Se Folkhälsomyndigheten för ytterligare information och undantag.

Om testet

Testet är endast till för dig som inte har några symptom. Det kan med hög sannolikhet visa på om du har varit sjuk i covid-19 tidigare. Testet ger dock inte svar på om du har covid-19 vid testtillfället.

Testet ger svar på tio minuter och kostar 380 kronor.

På Min Doktors mottagningar använder vi ett test från Zheijang Orient Gene. Testet är CE-märkt, validerat och håller hög träffsäkerhet. Länkar till information om testet finns på Folkhälsomyndigheten.

Testresultaten lämnas i anonymiserad form över till Folkhälsomyndigheten. På så vis bidrar vi tillsammans till att öka det nationella kunskapsläget om smittspridningen.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder drop-in för antikroppstest på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Inför testtillfället

Testet kan tas på vuxna och barn från 2 års ålder. Barn under 18 år måste ha vårdnadshavare med sig.

Du ska ha varit helt symptomfri i minst 14 dagar. Detta dels för att antikroppar ska hinna utvecklas, dels för att minimera smittorisken vid våra mottagningar.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar på drop-in.

På mottagningen registrerar du dig i kunddatorn eller på din mobiltelefon och besvarar några enkla frågor. Ta sedan en kölapp och vänta på din tur.

Sjuksköterskan sticker dig i fingret och lägger en droppe blod på en teststicka. Provsvaret visas på stickan efter cirka tio minuter och därefter går ni tillsammans igenom vad svaret betyder.

Vad innebär olika testresultat?

Teststickan kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inga antikroppar har identifierats.

Sannolikheten för att du har haft symptomatisk covid-19 är låg. Du kan dock ha haft infektionen utan symptom (detsamma gäller för alla idag tillgängliga tester).

Positivt resultat: Antikroppar av typen (IgG) har identifierats.

Resultatet talar för en genomgången infektion, något som enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt ger ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om immunitet och rekommendationer för den som har påvisad förekomst av antikroppar.

Oklart resultat: Antikroppar av typen (IgM) har identifierats.

Detta resultat kan ej utesluta att du har en pågående covid-19-infektion och därav går det inte att dra några slutsater om huruvida du haft en covid-19-infektion. Du rekommenderas att göra ett nytt test efter minst 21 dagar. Nytt test till följd av oklart testresultat är kostnadsfritt på Min Doktors mottagningar.