Antikroppstest för covid-19

För att göra ett antikroppstest hos oss behöver du inte boka tid – kom förbi på drop-in när det passar dig. Testet ger svar på tio minuter och kostar 380 kronor.

Observera att testet ger svar på om du haft sjukdomen tidigare. Vi erbjuder inte tester för pågående covid-19-infektion.

Var kan jag testa mig?

Antikroppstesterna finns tillgängliga på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Inför testtillfället

Du som testas ska vara över 18 år (16 år i vårdnadshavares sällskap) och du ska ha varit helt symptomfri i minst 14 dagar. Detta dels för att antikroppar ska hinna utvecklas, dels för att minimera smittorisken vid våra mottagningar. Testet ger inte svar på om du har covid-19 vid testtillfället.

Såhär går det till

På mottagningen registrerar du dig i kunddatorn eller på din mobiltelefon och besvarar några enkla frågor. Ta sedan en kölapp och vänta på din tur.

Sjuksköterskan sticker dig i fingret och lägger en droppe blod på en teststicka. Provsvaret visas på stickan efter cirka tio minuter och därefter går ni tillsammans igenom vad svaret betyder.

Se respektive mottagning för öppettider.

Om testet

På Min Doktors mottagningar använder vi ett test från Zheijang Orient Gene. Testet är CE-märkt, validerat och håller hög träffsäkerhet. Länkar till information om testet finns på folkhalsomyndigheten.se

Testresultaten lämnas i anonymiserad form över till Folkhälsomyndigheten. På så vis bidrar vi tillsammans till att öka det nationella kunskapsläget om smittspridningen.

Vanliga frågor

Vad är det här för typ av test?

Det är ett snabbtest som visar om du har utvecklat antikroppar mot covid-19, det vill säga om du har haft covid-19 tidigare. Testet är CE-märkt och kvalitetssäkrat av etablerade laboratorier i bland annat Sverige, och har hög träffsäkerhet.

Vad kostar testet?

Ett antikroppstest hos Min Doktor ger svar på tio minuter och kostar 380 kronor. Sveriges 21 regioner har valt olika strategier för upphandling och prissättning av antikroppstester. Det kan alltså finnas tester som erbjuds av andra aktörer till andra priser.

Hur går testet till?

Testet utförs av utbildad vårdpersonal och på Min Doktors vård- och vaccinmottagningar runt om i Sverige. En bloddroppe tas efter ett stick i fingret, och placeras på en särskild provsticka varpå en reagensvätska tillsätts. Resultatet visas på stickan efter cirka tio minuter. Vårdpersonalen hjälper dig att tolka resultatet.

Vad innebär olika testresultat?

Teststickan kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inga antikroppar har identifierats.

Sannolikheten för att du har haft symptomatisk covid-19 är låg. Du kan dock ha haft infektionen utan symptom (detsamma gäller för alla idag tillgängliga tester).

Positivt resultat: Antikroppar av typen (IgG) har identifierats.

Resultatet talar för en genomgången infektion, något som enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt ger ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om immunitet och rekommendationer för den som har påvisad förekomst av antikroppar.

Oklart resultat: Antikroppar av typen (IgM) har identifierats.

Detta resultat kan ej utesluta att du har en pågående covid-19-infektion och därav går det inte att dra några slutsater om huruvida du haft en covid-19-infektion. Du rekommenderas att göra ett nytt test om 21 dagar. Nytt test till följd av oklart testresultat är kostnadsfritt på Min Doktors mottagningar.

Är jag immun om jag har antikroppar?

Idag vet man så lite om sjukdomen covid-19 att man inte kan säga hur immun man blir eller hur länge immuniteten varar. Därför bör du fortsätta följa myndigheternas rekommendationer, även om du skulle ha antikroppar.

Om du är över 70 år ska du fortsättningsvis undvika nära kontakter, du bör undvika att åka med kollektivtrafik, handla i fysiska butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Du som får nya symptom ska fortsätta följa rekommendationen om att stanna hemma minst två dagar efter att du blivit symptomfri, även om symptomen är milda.

Vem får testa sig?

Alla över 18 år (16 år i vårdnadshavares sällskap) som har varit symptomfria i minst 14 dagar är välkomna att göra ett antikroppstest hos Min Doktor. Tillgången till tester runtom i landet är god och därför följer vi inledningsvis inte någon prioriteringsordning.

Får jag testa mig om jag har förkylningssymptom?

Nej. Om du uppvisar förkylningssymptom ska du stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst två dygn för att inte öka smittspridningen av covid-19. Efter minst 14 symptomfria dagar kan du testa dig för antikroppar mot covid-19 hos Min Doktor. Antikroppstestet visar inte om du har en aktiv infektion av covid-19 eller inte.

Får jag testa mig om jag inte haft några symptom?

Ja.

Hur undviker Min Doktor smittspridning vid antikroppstestning?

Vi ber alla våra kunder att hålla avstånd till varandra och att stanna hemma om de uppvisar minsta förkylningssymptom. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar arbetar utbildad vårdpersonal med stor erfarenhet av basala hygienrutiner, och mottagningens allmänna ytor spritas regelbundet av.

Vi ber alla som har möjlighet att registrera sig via sin egen mobiltelefon istället för på kunddatorn, och erbjuder digital kölapp där du får ett sms när det är din tur. På så sätt behöver du inte stanna i väntrummet medan du väntar på din tur.

Får jag ta testet om jag tillhör en riskgrupp?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personer som tillhör en riskgrupp för covid-19 är att begränsa sina nära kontakter med andra människor så mycket man kan. Eftersom ett antikroppstest behöver utföras på en mottagning av vårdpersonal avråds du som tillhör en riskgrupp från att ta testet, eftersom det innebär en ökad exponering för andra människor, även om testet i sig inte medför någon ökad risk.

Hur säkra är testerna?

Vi använder enbart tester som är CE-märkta, validerade och håller hög träffsäkerhet.

Kan jag testa mig för pågående infektion av covid-19?

Vi erbjuder även ett så kallat PCR-test som visar om du har en pågående infektion, i syfte att skriva ett intyg som du kan använda om du exempelvis behöver intyga att du inte bär på sjukdomen inför en resa.