Pendlarintyg Danmark

Har du varit utomlands ska du omgående boka tid för PCR-test via 1177.se. Varken du eller någon i ditt hushåll får besöka oss innan du testats negativt och det gått minst sju dagar efter inresa. Se Folkhälsomyndigheten för ytterligare information och undantag.

Om intyget

Det medicinska intyget är skrivet på engelska, och signeras och stämplas av legitimerad sjuksköterska. Det innehåller uppgifter om ditt namn, medborgarskap samt var och när testet tagits och dess resultat.

Du får ett fysiskt intyg på plats.

Intyget visar att du sannolikt inte har en pågående covid-19-infektion just nu. Det grundar sig på ett antigentest.

Intyget är kostnadsfritt för dig som är folkbokförd i Sverige och uppfyller kraven nedan.

Om testet

Testet är endast till för dig som inte har några symptom.

På Min Doktors mottagningar använder vi ett antigentest från Healgen.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder drop-in för provtagning med intyg på mottagningarna i Malmö och Helsingborg.

Observera att vi kan ha tillfälligt slut på antigentest på vissa mottagningar, se lagerstatus innan du besöker oss.

Se respektive mottagning för öppettider.

Inför testtillfället

För att kunna ta testet och få intyget utan kostnad gäller nedan.

För dig som fyllt 18 år krävs att du är folkbokförd i Sverige samt antingen:

  • har anställning i Danmark,

  • är studerande i Danmark,

  • är egenföretagare eller

  • har delad vårdnad tillsammans med person i Danmark.

För barn som fyllt 12 år krävs att barnet är bosatt i Sverige samt:

  • har en vårdnadshavare i Sverige och en i Danmark.

Du som har anställning i Danmark behöver vid testtillfället visa upp ett dokument som innehåller personuppgifter och CPR-nummer, t.ex. sundhedskort. Du behöver också styrka att du har anställning i Danmark genom att visa aktuellt arbetsgivarintyg eller liknande.

Du som är egenföretagare behöver vid testtillfället visa upp ett intyg från Det Centrale Virksomhedsregister med ett CVR- nummer.

Du som är student behöver vid testtillfället visa upp studiekort eller annat studiebevis.

Du som ska hämta eller lämna barn i Danmark behöver vid testtillfället visa upp barnets personbevis, folkbokföringsutdrag för vårdnadshavaren som är folkbokförd i Danmark och en ID-handling för vårdnadshavaren som ska göra testet. Av ID-handlingen ska det framgå att personen är vårdnadshavare till barnet. Det vill säga att namnet i ID-handlingen ska överensstämma med uppgifterna på barnets personbevis.

Testet är kostnadsfritt och utförs på uppdrag av Region Skåne.

Testet kan tas på barn från 6 års ålder. Barn under 18 år måste ha vårdnadshavare med sig. Personer som inte uppfyller ovan kriterier kan dock inte göra testet kostnadsfritt utan betalar 650 kr.

Testet kan endast genomföras om du är symptomfri vid testtillfället.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar i Malmö eller Helsingborg på drop-in.

På mottagningen får du besvara ett par frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. En av våra sjuksköterskor hjälper dig sedan med själva provtagningen som tas i näsan.

Det fysiska intyget får du inom 15 minuter* efter genomfört test.

* Min Doktor ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi patienten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka. Min Doktor ansvarar ej för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, t.ex. i form av utebliven resa.