Antigentest med reseintyg eller covidbevis

Om du ska resa utomlands, kan du testa dig hos oss och få intyg på att du sannolikt inte har en pågående infektion med covid-19.

Om testet

Syftet med antigentestet är att visa att du sannolikt inte har covid-19 vid testtillfället.

På Min Doktors mottagningar använder vi ett antigentest från Healgen.

Testet kan tas på vuxna och barn från 2 års ålder.

Tänk på att giltighetstiden för testet är kort – i regel bara några dagar.

Se antigentest med reseintyg respektive covidbevis under Utbud och priser för prisinformation.

Om reseintyg och covidbevis

Observera att det alltid är ditt eget ansvar att kontrollera vilka covidregler och krav på tester och intyg som gäller för ditt resmål och eventuella transfers på vägen dit. För aktuell reseinformation, se Sweden Abroad.

Reseintyg

Reseintyget visar att du sannolikt inte har en pågående infektion med covid-19.

Det medicinska intyget är skrivet på engelska och signeras och stämplas av legitimerad läkare. Det innehåller uppgifter om ditt namn, medborgarskap, passnummer samt var och när testet tagits och dess resultat.

Följande gäller för reseintyget:

  • Du måste ha svenskt personnummer.

  • Du kan inte ha skyddad identitet.

  • Intyget kan utfärdas till vuxna och barn från 2 års ålder.

  • Intyget är inte ett s.k. Fit to fly-intyg.

Covidbevis

Min Doktor är anslutet till E-hälsomyndighetens tjänst för covidbevis, som syftar till att underlätta resande.

Ett covidbevis baserat på ett negativt antigentest kallas testbevis. Det visar att du sannolikt inte har en pågående infektion med covid-19.

Testbeviset är skrivet på engelska och svenska. Det innehåller en QR-kod, ditt namn och födelsedatum samt information om var och när testet tagits och dess resultat.

  • Beviset utfärdas av E-hälsomyndigheten, som ansvarar för att beviset är korrekt och accepteras vid kontroll.

  • Beviset kan utfärdas till medborgare i de länder som är anslutna till EU:s covidbevis.

  • E-hälsomyndigheten kan behöva behandla dina personuppgifter i samband med utfärdandet.

  • Du kan få ett testbevis även om du har skyddad identitet.

  • Beviset kan utfärdas till vuxna och barn från 2 års ålder.

  • Beviset är inte ett s.k. Fit to fly-intyg.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder provtagning med intyg på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Se respektive mottagning för öppettider.

Hitta mottagning

Inför testtillfället

Om du ska ha ett reseintyg signerat av läkare, ta med ditt pass till mottagningen, då intyget kopplas till ditt passnummer. För testbevis behövs inte passnumret.

Barn under 16 år måste ha vårdnadshavare med sig.

Om du är 16-17 år, gör vi en mognadsbedömning innan testet. Syftet med bedömningen är att avgöra om du är mogen nog att själv besluta om testningen.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar på drop-in (observera att du under influensasäsongen kan behöva boka tid för besök på våra mottagningar i Region Stockholm och Region Uppsala).

På mottagningen får du besvara ett par frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. En av våra sjuksköterskor hjälper dig sedan med själva provtagningen som tas i näsan.

Efter cirka 30 minuter kan du se provsvaret* i Min Doktors app eller på vår hemsida. Om du inte har eget BankID, förmedlar sjuksköterskan provsvaret till dig på annat vis.

Om du beställt ett reseintyg:

Du får intyget senast 4 timmar efter testet. När allt är klart får du ett mejl som talar om att intyget kan hämtas digitalt hos Min Doktor. Det ligger som en pdf-fil under Mina ärenden.

Om du beställt ett testbevis:

Testbeviset blir tillgängligt strax efter att du fått provsvaret. När allt är klart får du ett mejl som talar om att beviset kan hämtas digitalt hos Min Doktor. Det ligger som en pdf-fil under Mina ärenden. En kopia skickas också till din digitala brevlåda, om du har en sådan. Om du inte har svenskt personnummer eller eget BankID, får du ett fysiskt testbevis på plats.

*Min Doktor ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi patienten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka. Min Doktor ansvarar ej för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, t.ex. i form av utebliven resa.