Covidbevis med antigentest 

Om du ska resa utomlands, kan du testa dig hos oss och få intyg på att du sannolikt inte har en pågående infektion med covid-19. Min Doktors mottagningar är anslutna till E-hälsomyndighetens tjänst för covidbevis. Vi kan också erbjuda reseintyg för resor till övriga länder.

Covidbevis

Om du ska resa till ett annat EU-land behöver du ha ett covidbevis, ett officiellt intyg som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Ett antal länder utanför EU godtar också covidbevis. 

Observera att det alltid är ditt eget ansvar att kontrollera vilka covidregler och krav på tester och intyg som gäller för ditt resmål och eventuella transfers på vägen dit. För aktuell reseinformation, se Sweden Abroad.

Det finns tre typer av covidbevis, och det räcker oftast att ha ett av dessa:

 • Testbevis på negativt antigentest

 • Vaccinationsbevis

 • Tillfrisknandebevis (utfärdas inte av Min Doktor)

På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du få hjälp med testbevis och ofta även vaccinationsbevis. Efter att du har vaccinerat dig eller testat negativt på antigentest hos oss kan du ladda ner ditt covidbevis. 

Observera att olika covidbevis har olika giltighetstid och att giltighetstiden kan variera mellan länder. Ett vaccinationsbevis brukar vara giltigt i flera månader upp till ett år, men ett testbevis gäller bara i ett fåtal dagar.

Antigentest för testbevis

Infektion med coronavirus kan påvisas med ett antigentest, som är en sorts snabbtest. För att få covidbevis räcker det inte med ett självtest för covid-19. Du behöver ta ett godkänt antigentest hos utbildad sjukvårdspersonal på en vårdinrättning, för att det ska vara giltigt. 

Min Doktor använder sig av ett antigentest från Healgen, som har hög tillförlitlighet. Ett negativt antigentest visar att du sannolikt inte har covid-19 vid testtillfället. Testet kan tas på vuxna och barn från 2 års ålder.

Följande gäller för testbevis:

 • Testbeviset är skrivet på engelska och svenska. Det innehåller en QR-kod, ditt namn och födelsedatum samt information om var och när testet tagits och dess resultat.

 • Beviset utfärdas av E-hälsomyndigheten, som ansvarar för att beviset är korrekt och accepteras vid kontroll.

 • Beviset kan utfärdas till medborgare i de länder som är anslutna till EU:s covidbevis.

 • E-hälsomyndigheten kan behöva behandla dina personuppgifter i samband med utfärdandet.

 • Du kan få ett testbevis även om du har skyddad identitet.

 • Beviset kan utfärdas till vuxna och barn från 2 års ålder.

 • Beviset är inte ett så kallat Fit to fly-intyg.

Vaccinationsbevis

När du vaccinerar dig mot covid-19 registreras det hos nationella vaccinationsregistret, och 7 dagar senare kan du beställa ditt vaccinationsbevis.

Antigentest för reseintyg

Om du ska resa till ett land utanför EU som inte godtar covidbevis kan du behöva uppvisa någon annan form av reseintyg, som visar att du inte har en pågående infektion med covid-19. Olika länder har olika krav, så du behöver själv ta reda på vad som gäller för ditt resmål.

Min Doktor kan hjälpa dig med att ta ett antigentest och utfärda ett medicinskt intyg. Tänk på att giltighetstiden för testet är kort – i regel bara några dagar.

Det medicinska intyget är skrivet på engelska och signeras och stämplas av legitimerad läkare. Det innehåller uppgifter om ditt namn, medborgarskap, passnummer samt var och när testet tagits och dess resultat.

Följande gäller för reseintyget:

 • Du måste ha svenskt personnummer.

 • Du kan inte ha skyddad identitet.

 • Intyget kan utfärdas till vuxna och barn från 2 års ålder.

 • Intyget är inte ett så kallat Fit to fly-intyg.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder provtagning med intyg på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Se respektive mottagning för öppettider.

Hitta mottagning

Inför testtillfället

Om du ska ha ett reseintyg signerat av läkare, behöver du uppge ditt passnummer på mottagningen, eftersom intyget kopplas till ditt passnummer. För testbevis behövs inte passnumret, men du behöver kunna uppvisa fotolegitimation. 

Barn under 16 år måste ha vårdnadshavare med sig.

Om du är 16 till 17 år, gör vi en mognadsbedömning innan testet. Syftet med bedömningen är att avgöra om du är mogen nog att själv besluta om testningen.

Hur går ett antigentest till?

Kom förbi någon av våra mottagningar på drop-in (observera att du under influensasäsongen kan behöva boka tid för besöket). 

På mottagningen får du besvara ett antal frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. En av våra sjuksköterskor utför sedan själva provtagningen, i form av en så kallad nässvabb. 

Efter cirka 30 minuter kan du se provsvaret* i Min Doktors app eller på vår hemsida. Om du inte har eget BankID, förmedlar sjuksköterskan provsvaret till dig på annat vis.

Om du beställt ett reseintyg:

Du får intyget senast 4 timmar efter testet. När allt är klart får du ett mejl som talar om att intyget kan hämtas digitalt hos Min Doktor. Det ligger som en pdf-fil under Mina ärenden.

Om du beställt ett testbevis:

Testbeviset blir tillgängligt strax efter att du fått provsvaret. När allt är klart får du ett mejl som talar om att beviset kan hämtas digitalt hos Min Doktor. Det ligger som en pdf-fil under Mina ärenden. En kopia skickas också till din digitala brevlåda, om du har en sådan. Om du inte har svenskt personnummer eller eget BankID, får du ett fysiskt testbevis på plats.

Vad innebär olika testresultat?

Provsvaret kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inget antigen för covid-19 har påvisats.

Med största sannolikhet betyder det att du inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan dock inte helt uteslutas.

Positivt resultat: Testet har påvisat antigen för covid-19.

Detta betyder att du har en pågående infektion med covid-19. Du riskerar att smitta andra och ska därför agera enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Du kan inte heller få ett testbevis för att resa. 

Vårdpersonal kommer informera dig om smittspårning och vägleda dig vidare.

Oklart resultat: Testet visar oklart utfall* Detta resultat säger varken att du sannolikt har eller inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan bero på att testet inte utförts korrekt eller att något gått fel rent tekniskt.

*Min Doktor ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi patienten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka. Min Doktor ansvarar ej för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, till exempel i form av utebliven resa.