Antigentest

Vi kan inte ta emot dig på våra mottagningar om du har förkylningssymptom såsom snuva, halsont, feber eller hosta. Sök gärna vård digitalt istället.

Om testet

Syftet med antigentestet, som ofta kallas snabbtest, är att visa att du sannolikt inte har covid-19 vid testtillfället.

På Min Doktors mottagningar använder vi ett antigentest från Healgen, vilket har en träffsäkerhet på 96,3%, en sensitivitet på 86,7% och en specificitet på 100%.

Testet kan tas på vuxna och barn från 6 års ålder.

Se antigentest under Utbud och priser för prisinformation.

Om intyget

Du kan få ett fysiskt provsvarsintyg efter testet. Intyget visar att du inte har en pågående infektion med covid-19.

Om du istället behöver ett reseintyg eller covidbevis, se Antigentest med reseintyg eller covidbevis.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder drop-in för provtagning med intyg på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Observera att vi tillfälligt kan ha slut på antigentest på vissa mottagningar. Se därför lagerstatus innan du besöker oss.

Se respektive mottagning för öppettider.

Inför testtillfället

Testet kan endast genomföras om du är symptomfri vid testtillfället.

Barn under 18 år måste ha vårdnadshavare med sig.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar som erbjuder antigentest på drop-in.

På mottagningen får du besvara ett par frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. En av våra sjuksköterskor hjälper dig sedan med själva provtagningen som tas i näsan.

Efter cirka 30 minuter kan du se provsvaret i Min Doktors app eller på vår hemsida. Om du inte har svenskt personnummer eller eget BankID, förmedlar sjuksköterskan provsvaret till dig på annat vis.

Du kan också få ett fysiskt provsvarsintyg.

Vad innebär olika testresultat?

Provsvaret kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Ingen antigen för covid-19 har påvisats.

Med största sannolikhet betyder det att du inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan dock inte helt uteslutas.

Positivt resultat: Testet har påvisat antigen för covid-19.

Detta betyder att du har en pågående infektion med covid-19. Du riskerar att smitta andra och ska därför agera enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Vårdpersonal kommer informera dig om smittspårning och vägleda dig vidare.

Oklart resultat: Testet visar oklart utfall.*

Detta resultat säger varken att du sannolikt har eller inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan bero på att testet inte utförts korrekt eller att något gått fel rent tekniskt.

* Min Doktor ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi patienten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka.