Snabbtest covid-19

Testet är endast till för dig som inte har några symptom alls. Har du symtom och vill veta om du har covid-19 måste du stanna hemma och boka test via 1177.se.

Instruktioner för dig som besökt Storbritannien eller Sydafrika finns på folkhalsomyndigheten.se. OBS att det ska ha gått minst 14 dagar efter hemkomst innan du besöker våra kliniker.

Endast på vissa mottagningar.

Ett antigentest tas i näsan med en provtagningspinne och kostar 700 kr.

Du får inte ha några symtom på covid-19 alls vid provtagningstillfället och syftet med testet är att visa att du sannolikt inte har covid-19 vid provtagningstillfället.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder snabbtest (antigen) på följande mottagningar:

Stockholm:

Linköping:

Umeå:

Övriga mottagningar erbjuder i dagsläget inte snabbtester (antigen).

Inför testtillfället

Testet kan tas på vuxna och barn från 6 års ålder. Barn under 18 år måste ha vårdnadshavare med sig.

Du behöver ha tillgång till BankID för att ta emot resultat.

Testet kan endast genomföras om du är symptomfri vid testtillfället.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar som erbjuder snabbtest (antigen) på drop-in.

På mottagningen väljer du “Antigentest covid-19”, antingen i vår kunddator eller via din mobil. En av våra sjuksköterskor hjälper dig sedan med själva provtagningen som tas i näsan med en provtagningspinne.

Provsvaret ser du inom 1 timme via vår app eller hemsida.

Om testet

På Min Doktors mottagningar använder vi ett antigentest från Healgen vilket håller en träffsäkerhet på 96,3%, en sensitivitet på 86.7% och en specificitet på 100%.

Vad innebär olika testresultat?

Provsvaret kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Ingen antigen för covid-19 har påvisats.

Med största sannolikhet betyder det att du inte har en pågående covid-19-infektion men det kan dock inte helt uteslutas.

För att undvika att bli smittad eller smitta andra så uppmanar vi dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Positivt resultat: Testet har påvisat antigen för covid-19.

Det betyder att du har en pågående covid-19-infektion och att du kan smitta andra och därför ska isolera dig hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Vårdpersonal kommer informera dig om smittspårning och vägleda dig vidare.

Oklart resultat: Testet visar oklart utfall.

Testet visar ett oklart utfall.

Detta resultat säger varken att du sannolikt har eller inte har en pågående covid-19-infektion. Det kan bero på att testet inte utförts korrekt eller att något gått fel rent tekniskt.

Du kan välja mellan att göra om testet eller få pengarna tillbaka. Nytt test till följd av oklart testresultat är kostnadsfritt på Min Doktors mottagningar.

För att undvika att bli smittad eller smitta andra så uppmanar vi dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

* Min Doktor ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi patienten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka.