Antigentest

Du kan testa dig hos oss och få ett fysiskt provsvarsintyg på att du sannolikt inte har en pågående infektion med covid-19.

Om testet

Syftet med antigentestet, som ofta kallas snabbtest, är att visa att du sannolikt inte har covid-19 vid testtillfället.

På Min Doktors mottagningar använder vi ett antigentest från Healgen, vilket har en träffsäkerhet på 99,4%, en sensitivitet på 98,3% och en specificitet på 99,6%.

Testet kan tas på vuxna och barn från 2 års ålder.

Se antigentest under Utbud och priser för prisinformation.

Om intyget

Du kan få ett fysiskt provsvarsintyg efter testet. Intyget visar att du inte har en pågående infektion med covid-19.

Om du istället behöver ett reseintyg eller covidbevis, se Antigentest med reseintyg eller covidbevis.

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder provtagning med intyg på alla Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Se respektive mottagning för öppettider.

Hitta mottagning

Inför testtillfället

Barn under 16 år måste ha vårdnadshavare med sig.

Om du är 16-17 år, gör vi en mognadsbedömning innan testet. Syftet med bedömningen är att avgöra om du är mogen nog att själv besluta om testningen.

Hur går det till?

Kom förbi någon av våra mottagningar på drop-in (observera att du under influensasäsongen kan behöva boka tid för besök på våra mottagningar i Region Stockholm och Region Uppsala).

På mottagningen får du besvara ett par frågor skriftligen, antingen i vår kunddator eller i din mobil. En av våra sjuksköterskor hjälper dig sedan med själva provtagningen som tas i näsan.

Efter cirka 30 minuter kan du se provsvaret i Min Doktors app eller på vår hemsida. Om du inte har svenskt personnummer eller eget BankID, förmedlar sjuksköterskan provsvaret till dig på annat vis.

Du kan också få ett fysiskt provsvarsintyg.

Vad innebär olika testresultat?

Provsvaret kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Ingen antigen för covid-19 har påvisats.

Med största sannolikhet betyder det att du inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan dock inte helt uteslutas.

Positivt resultat: Testet har påvisat antigen för covid-19.

Detta betyder att du har en pågående infektion med covid-19. Du riskerar att smitta andra och ska därför agera enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Vårdpersonal kommer informera dig om smittspårning och vägleda dig vidare.

Oklart resultat: Testet visar oklart utfall.*

Detta resultat säger varken att du sannolikt har eller inte har en pågående infektion med covid-19. Det kan bero på att testet inte utförts korrekt eller att något gått fel rent tekniskt.

*Min Doktor ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi patienten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka.