Av: Min Doktor, 2019-03-27

Över 20 specialistläkare direkt i din telefon

Hos Min Doktor arbetar 150 specialistläkare inom drygt 20 olika specialistområden. Dessutom arbetar barnmorskor, psykologer och sjukgymnaster i tjänsten. Behandlarna har direktkontakt med varandra i vår tjänst och hjälps åt för att ge dig bästa möjliga vård.

Precis som du och din behandlare kan chatta med varandra i vår app, kan också behandlarna rådfråga varandra snabbt och enkelt. Även om du träffar en läkare med exempelvis allmänmedicin som specialistområde, kan hen snabbt rådfråga sina kollegor med andra specialistområden om det behövs. Tillsammans hjälps de åt för att ge dig bästa möjliga vård.

– På en fysisk vårdcentral måste läkaren ta sig tiden att lämna rummet eller boka ett återbesök för att be om hjälp av någon annan läkare, och i värsta fall remittera patienten till sjukhuset för att få träffa rätt specialist, eftersom det sällan finns läkare från flera specialistområden på en vårdcentral. Hos oss kan läkarna fråga varandra direkt i vår säkra chatfunktion om de behöver råd i ditt ärende, och om det behövs kan läkaren också skicka en internremiss till en annan specialistläkare hos Min Doktor, och du slipper då långa väntetider för en ny tid och behöver inte ta plats i den fysiska vården, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor.

Läkarna kan rådfråga varandra

Min Doktor arbetar med “asynkron”, icke simultan kommunikation, det betyder att du och behandlaren har löpande – och inte tidsbunden – skriftlig kontakt med varandra online. Mer som mail än direktchat. Det gör det lätt för läkaren att rådfråga sina kollegor medan ditt ärende pågår.

– Som patient behöver du alltså varken sitta och vänta i ett väntrum eller boka ett videosamtal, faktum är att du inte ens märker av det. Du kan gå och handla och läsa läkarens svar efteråt och om patienten skickas för provtagning hinner läkaren handlägga flera andra patienter i väntan på provsvaret, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor.

Dela artikeln: