Av: Min Doktor, 2021-03-23

Följ med på covidvaccinering på Min Doktors vårdcentral i Nyköping

foto: Marie Skarfors, verksamhetschef på Min Doktor Vårdcentral & BVC Nyköping

Min Doktor Vårdcentral & BVC Nyköping har vaccinerat mot covid-19 sedan början av året. Marie Skarfors, verksamhetschef på vårdcentralen, berättar om hur vaccinationerna går till och delar med sig av lärdomarna hittills.

Vaccinationerna mot covid-19 startades redan i början av januari för Min Doktors vårdcentral och BVC-mottagning i Nyköping. Först ut var de två särskilda boendena som vårdcentralen ansvarar för medicinskt, och nu när de boende och dess personal nu fått båda doserna av vaccinet är det vårdcentralens listade patienter som vaccineras utefter åldersordning.

– Det är en otroligt positiv aktivitet, patienterna blir fantastiskt glada när vi ringer och erbjuder dem en tid för vaccination mot covid-19. Vi hade en hundraåring i väntrummet för några veckor sedan som nästan dansade av glädje, berättar Marie Skarfors, verksamhetschef på Min Doktor Vårdcentral & BVC Nyköping.

Vaccintillgången en utmaning

Min Doktors vårdcentral vaccinerar med Pfizer BioNTechs vaccin. Vaccinet förvaras i ampuller i minus 70 grader, och transporteras en gång per vecka ut till en distributionsvårdcentral dit övriga vårdcentraler får åka och hämta sin tilldelade vaccinranson. När ampullerna nått vårdcentralen ska de förvaras i kylskåp och användas inom fem dagar.

– Mängden vaccin vi får varierar från vecka till vecka. Vi har fått allt från endast 18 doser till 114 doser per vecka. Det är en utmaning och det är klart att vi alla önskar en större vaccintillgång så att vi också kan erbjuda fler patienter vaccinet.

Vaccin över till en extra dos

Vaccinet ska stå i rumstemperatur i minst 30 minuter och max två timmar innan det bereds med natriumklorid, och därefter är vaccinet redo att dras upp från ampullerna och ges till patienterna. Från början var direktivet att varje ampull gav fem doser vaccin, men senare gick tillverkaren Pfizer ut och ändrade direktivet till sex doser/ampull. Med den erfarenhet som sjuksköterskorna på Min Doktors vårdcentral har, blev det alltid en sjätte dos.

– Innan direktivet ändrades från fem till sex doser per ampull skapade detta en del problem - många vaccinatörer fick precis som vi en dos över från varje ampull som behövde användas inom några timmar eller kasseras, berättar Marie och fortsätter:

– Det var då som vi kunde läsa i tidningarna att olika avdelningschefer tråkigt nog började gå före i vaccinationskön. Vi på Min Doktors vårdcentral valde att prioritera personalen på de särskilda boendena och de allra äldsta patienterna på vårdcentralen i första hand, och i andra hand ge restdoserna till patientnära personal, precis som Region Sörmland rekommenderar. Att behöva kassera vaccin när tillgången är så låg är självklart inte önskvärt.

Vaccinationstips till patienter och vaccinatörer

Några månader in i vaccinationen har Marie och hennes personal lärt sig en hel del. Här kommer deras bästa tips, både till dig som vaccinatör och till dig som ska vaccineras:

  • Vid kassering av tomma ampuller, kom ihåg att alltid kladda på ampullerna med en markeringspenna och att sedan kasta dem i riskavfall efter användning. Det finns en svart marknad för vaccin mot covid-19 där ampullerna återanvänds och fylls med saltlösning, och sedan säljs på nytt som vaccin.

  • En vecka innan och en vecka efter vaccination mot covid-19 ska inga andra vaccin tas, detta för att eventuella biverkningar från vaccinen ska kunna skiljas åt. Se därför till att se över framtida vaccinationsbehov redan nu. Denna rekommendation kan komma att ändras, var vaksamma på vad som gäller.

  • Då Pfizer-BioNTechs vaccin måste beredas med natriumklorid 30 minuter till två timmar efter att du tagit ut det ur kylen, kan ett bra tips vara att bereda vaccinet efter 30 minuter för att på det viset förlänga hållbarheten utanför kylskåp till sex timmar. Om det av någon anledning skulle bli en dos över så har ni längre tid att ge vaccinet till någon annan och minskar risken för att vaccinet behöver kasseras.

  • Håll alltid ett säkerhetsavstånd mellan patienterna som ska vaccineras, både i väntrummet och efter att vaccinationen utförts. Alla som har vaccinerats ska sitta ner under 15 minuter efter vaccinationen och detta ska ske med avstånd.

  • I samråd med smittskyddsenheten i din region, ta fram en stand-by-prioriteringslista att använda i de fall ni får vaccindoser över som snabbt måste användas. Då kan ni snabbt kalla in någon inom fasen (riskgrupp eller personal) för att vaccineras.

Dela artikeln: