Av: Min Doktor, 2021-01-28

Halkskador vanligt på vintern

Under vinterhalvåret ökar antalet halk- och fallskador väsentligt. Kallare väder, halt väglag och en mer svårframkomlig miljö gör att risken att drabbas av besvärliga och i många fall även allvarliga skador blir högre. Min Doktors läkare tipsar om vad du själv kan göra för att undvika en olycka samt hur du avgör om du ska söka vård eller om du kan behandla skadan själv.

De vanligaste skadorna från halkolyckor är frakturer på under- och överarmen, frakturer eller stukningar på fot- och handleden, skador på skuldra och överarm, samt hjärnskakning. Ibland är det svårt att själv avgöra hur allvarlig en skada är och om man behöver kontakta en vårdgivare för medicinsk bedömning. Här några generella råd:

  • Sök vård om du har ramlat och har mycket ont i en kroppsdel. Du ska även söka vård om kroppsdelen är svullen samt om du har svårt att använda den.

  • Du ska alltid söka vård akut om du har skadat huvudet och/eller har mycket ont i huvudet eller nacken.

  • Om skadan har uppstått på handleden eller armen kan du linda in den i en elastisk binda. Du kan även låta armen vila i en så kallad mitella, som du fäster runt nacken och lägger armen i.

  • Om skadan har uppstått på benet eller foten är det bra att hålla den i ett upphöjt läge. Om du har skadat fotleden eller foten är det bra att linda in den i en elastisk binda.

  • Frakturer i en tå, förutom stortån, kräver oftast ingen särskild vård. Det är bra om du ser till att tån får vila och använder rymliga skor om du måste stödja på benet utomhus eller i andra oskyddade miljöer.

– Fall- och halkskador är väldigt vanligt under vinterhalvåret. Andelen som söker vård med skador på exempelvis under- och överarm brukar öka markant under månaderna januari till mars. Det viktigaste du kan göra är att vara försiktig, tänka på var du sätter fötterna och försöka att planera ditt ärende med god marginal så du slipper jäkta fram, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Sök hjälp hos Min Doktor

Om du har halkat och behöver en medicinsk bedömning eller råd om hur du själv kan behandla en skada, är du välkommen att vända dig till Min Doktor genom mindoktor.se eller vår app.

Dela artikeln: