Av: Min Doktor, 2022-12-11

Du får bättre vård när läkare lär av varandra

Vart tjugonde patientärende hos Min Doktor anonymiseras och granskas av en läkarkollega. När våra läkare utför kollegial granskning skapas förbättringsmöjligheter för både den som granskas och den som granskar. 

Utöver de kvalitetsgranskningar som krävs av oss som vårdgivare har vi även kollegiala granskningar (peer review) som är en metod för att lära av varandra.  

– Tack vare vår peer review, där läkarkollegor granskar varandras handläggning, kan vi lära av varandra, säger säger Loreto Ferrada, medicinskt ledningsansvarig läkare hos Min Doktor och fortsätter:

– Vi får till exempel möjlighet att ge kollegor konstruktiv feedback, tipsa om andra behandlingsmöjligheter eller provtagningar samtidigt som man själv också kan ta lärdom av kollegans handläggning.

Läkarna lär av varandra

Genom kollegial granskning kan systematiska felaktigheter i systemet som läkarna arbetar i snabbt uppmärksammas. Då har Min Doktor en möjlighet att på olika sätt genomföra förbättringsinsatser.

Möjligheten att ta del av varandras arbete genom peer review är något som skapar ett stort kunskapsutbyte för läkarna.

– På Min Doktor arbetar läkare inom olika specialistområden och det är lärorikt att få ta del av varandras erfarenheter genom att läsa och granska varandras patientärenden, säger Loreto Ferrada och fortsätter:

– Patienten är alltid anonym i granskningarna, och även läkaren som handlagt ärendet är anonym. Granskande läkare kan själv välja om de vill vara anonyma eller vill kunna starta en dialog med kollegan, vilket vi uppmuntrar till.  

Dela artikeln: