Av: Min Doktor, 2019-04-11

Du får bättre vård när våra läkare granskar varandra

Vart tjugonde ärende i Min Doktor anonymiseras och granskas av läkarna. På så sätt ser vi till att du får bästa möjliga vård hos oss.

Utöver de kvalitetsgranskningar och genomgångar som krävs av oss och alla andra vårdgivare gör vi mycket mer. Våra kollegiala granskningar är en unik fördel och metod som hjälper läkarna hos Min Doktor att hjälpa varandra.

– Tack vare vår peer review, där läkarkollegor granskar varandras handläggning, kan vi både lära av varandra och hitta eventuella förbättringsmöjligheter. Om en läkare har missat något eller avvikit från våra riktlinjer så kan det fångas upp och åtgärdas samma dag, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor.

Läkarna lär av varandra

Om ett fel upprepas men hos olika läkare kan det vara själva systemet som kan förbättras, exempelvis att vi behöver lägga till en fråga eller påminnelse i läkarnas beslutsstöd för att göra deras arbete lättare.

– Eftersom vi har så många olika specialister så lär vi oss också mycket av att se hur en annan läkare frågar, bedömer och behandlar patienter.

I granskningar är alla anonyma - patienten förstås, men även läkaren som handlägger och läkaren som granskar.

– På så vis vågar läkarna vara ärliga vid eventuell kritik, och trygga i att den feedback som ges används i förbättringssyfte. Läkarna säger att detta är en bra möjlighet som de ofta saknar på sina fysiska arbetsplatser, säger Henrik Kangro.

Dela artikeln: