Min Doktor har lämnat in sin sjätte lex Maria-anmälan till IVO 13 sep 2019

Min Doktor har lämnat in ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Ärendet rör en patient som drabbats av neuroborrelia, ett ovanligt tillstånd som kan inträffa en till två veckor efter ett fästingbett.

Uppdatering 20 september: Vi har fått beslut från IVO angående avvikelsen. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

Min Doktor har lämnat in ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Ärendet rör en patient som drabbats av neuroborrelia, ett ovanligt tillstånd som kan inträffa en till två veckor efter ett fästingbett. Ett tekniskt problem hos en samarbetspartner och en felaktig bedömning av besvären ledde olyckligt till att diagnos och behandling försenades.

Det tekniska felet hos samarbetspartnern förväntas vara åtgärdat under september månad och Min Doktor kommer nu att genomlysa flödet för samarbeten med alla samarbetspartners. Min Doktors riktlinjer uppdateras också för att ge bättre stöd åt läkarna vid anamnesupptag och diagnossättning.

– Jag är tacksam för att patienten nu mår bra, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.
– Vi strävar ständigt efter högsta patientsäkerhet och jobbar hårt för att förebygga avvikelser. När de väl inträffar är det ett misslyckande som vi tar på allvar.

Min Doktor har sedan starten 2013 handlagt cirka 670 000 patientärenden. Detta är företagets sjätte lex Maria-anmälan. Min Doktors interna utredning har konstaterat att avvikelsen är en risk för allvarlig vårdskada och har därför rapporterat ärendet enligt lex Maria för fortsatt granskning.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.