Min Doktor har i dag skickat in en anmälan enligt Lex Maria 14 dec 2018

Min Doktor har i dag skickat in en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet rör en patient som fick en fördröjd diagnos och behandling på grund av försenad remiss.

Uppdatering 2019-03-01 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder. IVO bedömer att Min Doktor har gjort en adekvat bedömning och analys av ärendet, samt vidtagit bra och tillräckliga åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

---

Min Doktor har i dag skickat in en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet rör en patient som fick en fördröjd diagnos och behandling på grund av försenad remiss.

Ärendet gäller en patient som sökt vård hos Min Doktor för en hudförändring, och läkaren bedömt att patienten behöver en fysisk undersökning. Läkaren skickade därför en remiss till hudspecialist. Under samma period ändrade Min Doktor sina rutiner i hur de hanterar remisser och i samband med detta fastnade remissen i systemet. Patienten, som visade sig ha malignt melanom, är i dag behandlad men vården försenades. – Jag är mycket tacksam för att patienten i dag mår bra och dessutom hörde av sig till oss så att vi kunde göra den här utredningen och se till att det inte händer igen, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor.

Min Doktor har sedan starten för fem år sedan behandlat cirka 370 000 patienter. Detta är företagets andra Lex Maria-anmälan. Direkt efter att patienten hörde av sig och berättade om händelsen inledde Min Doktor en intern utredning och anlitade även externa rådgivare som kom fram till att avvikelsen kan ha inneburit en fördröjd diagnos och behandling. Därför väljer företaget nu att själv anmäla ärendet enligt Lex Maria för en opartisk granskning. – På Min Doktor har vi tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att ha en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Det som skett berodde på ett tillfälligt tekniskt fel. Vi har nu stärkt våra rutiner och infört ytterligare en uppföljning för att säkerställa att alla remisser bekräftas. – Eftersom vi arbetar i en digital miljö har vi kunnat minimera de i den fysiska vården femton vanligaste anledningarna till fördröjd eller felaktig diagnos, och kan snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi uppmärksammar brister som denna, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.