Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till IVO 24 sep 2018

Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient som enligt företagets riktlinjer borde ha hänvisats till akutvården istället fick ett felaktigt lugnande besked.

Uppdatering: Vi har fått beslut från IVO angående avvikelsen. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient som enligt företagets riktlinjer borde ha hänvisats till akutvården istället fick ett felaktigt lugnande besked.

Det här är första gången vi känt oss nödgade att göra en lex Maria-anmälan till inspektionen för vård och omsorg, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor.

Patienten, som sökte vård hos Min Doktor i somras, uppgav symptom som enligt företagets egna riktlinjer inte ska handläggas digitalt. Patienten uppmanades samtidigt att uppsöka vård igen om besvären förvärrades. Patienten blev sämre och tog nästkommande dag kontakt med fysisk vård där hen fick adekvat behandling och kunde lämna sjukhuset nästa dag.

– Jag är såklart tacksam över att den här patienten på eget initiativ uppsökte akut sjukvård och att personen i dag mår bättre. Jag är dessutom tacksam för att den drabbade hörde av sig till supporten med ett klagomål på det inträffade så att vi kunde göra den här utredningen i förbättringssyfte, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor.

Min Doktor har de senaste fem åren behandlat över 300 000 patienter. Detta är den digitala vårdgivarens första lex Maria-anmälan. Direkt efter att patienten hörde av sig inledde Min Doktor en intern utredning och involverade även extern expertis i processen, som bekräftade bedömningen att avvikelsen kunde lett till en allvarlig vårdskada. Därför väljer företaget nu att själv anmäla ärendet enligt lex Maria.

– På Min Doktor har vi tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att ha en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Genom den här utredningen har vi ändå kunnat identifiera förbättringsåtgärder rörande våra rutiner och hur de efterlevs, säger Henrik Kangro.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.