Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till IVO 15 dec 2022

Min Doktor har i dag skickat in en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet rör en patient som sökt vård hos Min Doktor för en hudförändring där Min Doktor bedömer att det finns risk för allvarlig vårdskada. 

Uppdatering 22/2 2023 : Vi har fått beslut från IVO angående avvikelsen. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

Patienten sökte i april i år vård i Min Doktors digitala tjänst för en hudförändring. Behandlande läkare bedömde, utifrån anamnes, patientens beskrivning och bilder, att det rörde sig om en godartad förändring som för tillfället inte behövde vidare undersökning eller behandling, men uppmanade patienten att vara observant och söka fysisk vård om den skulle ändra sig. 

I september kontaktade patienten Min Doktor för att berätta att hen sökt fysisk vård eftersom förändringen fortsatt att ändra sig. Läkaren på vårdcentralen misstänkte enligt patienten inte något farligt men gick ändå med på att operera bort det, då patienten var orolig över förändringen. Det visade sig i den mikroskopiska undersökning vara ett malignt melanom. Patienten önskade dela med sig till Min Doktor för att uppmärksamma hur svårt det kan vara att diagnostisera hudcancer, när det inte ser ut som vanligt. Patienten är väl omhändertagen på specialistklinik för närvarande. 

– Det är ytterst olyckligt och beklagligt och vi har naturligtvis haft kontakt med patienten under utredningen. Vissa hudförändringar som inte ser typiska ut för hudcancer kan vara svåra att bedöma initialt - där måste patient uppmanas, likt i detta fall att bevaka hur det utvecklas och vid minsta ytterligare förändring eller tillkommande symtom kontakta oss eller annan vård direkt, säger Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef på Min Doktor.


Min Doktors interna utredning bedömer att det finns risk för allvarlig vårdskada, därför anmäler vi nu ärendet enligt Lex Maria. Min Doktor kommer också se över hur arbetsprocesserna ytterligare kan förbättras för att minimera risken för att något liknande kan inträffa igen.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.