Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till IVO 6 juli 2021

Min Doktor har den 6 juli 2021 skickat in en anmälan enligt Lex Maria till IVO där Min Doktor bedömde att det fanns risk för allvarlig vårdskada. IVO har nu återkopplat med beslut angående ärendet.

Min Doktor har den 6 juli 2021 skickat in en anmälan enligt Lex Maria till IVO där Min Doktor bedömde att det fanns risk för allvarlig vårdskada. IVO har nu återkopplat med beslut angående ärendet. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.