Hem > Hälsa och sjukdomar > Ögonbesvär > Färgblindhet hos barn

Färgblindhet hos barn

Färgblindhet är ett medfött och ärftligt tillstånd. Det är vanligare hos pojkar än flickor. Vanligast är att ha svårt att skilja mellan rött och grönt. Det går att testa ett barn för färgblindhet. Däremot finns ingen behandling, men det är heller inte ett tillstånd som innebär några allvarliga konsekvenser för ett barn.

Sök vård för färgblindhet hos barnÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid färgblindhet hos barn

Färgblindhet innebär att ett barn har svårt att skilja mellan olika färger. Det är ingen sjukdom och smittar heller inte. Att leva med färgblindhet går i regel bra. Det är svårt att diagnosticera färgblindhet hos ett spädbarn, en bebis eller ett barn i 1- eller 2-årsåldern. De symptom som är typiska märks mer tydligt hos småbarn eller när barnet är lite äldre, i 3-, 4-, 5- eller 6-årsåldern.

Färgblindhet är medfött och ärftligt. Det är vanligare bland pojkar än bland flickor. Uppskattningsvis föds en pojke av 12 med någon slags färgblindhet. Motsvarande andel bland flickor är en av 100.

I ögat finns olika slags synceller, stavarna som aktiveras av mörker, och tapparna som aktiveras när det är dagsljus. De är känsliga för olika färger. Den som har ett normalt färgseende har tre olika typer av tappar, de som är känsliga för violett, de som är känsliga för rött och de som är känsliga för grönt. Vid färgblindhet, det som också kallas för defekt färgseende, är någon av tapparna trasig vilket gör att vissa färger är svåra att uppfatta.

Den vanligaste typen av färgblindhet är att ha svårt att skilja mellan rött och grönt och färger som innehåller en kombination av dessa. Ett barn som har denna slags färgblindhet har också svårt att skilja mellan nyanser av en färg. Till exempel har barnet svårt att skilja mellan blått och lila eftersom det har svårt att uppfatta det röda som finns i denna färg.

En annan typ av färgblindhet är att inte kunna skilja mellan gult och blått och färger på skalan däremellan. Det finns också en mycket ovanlig form av färgblindhet där ett barn inte uppfattar några färger alls.

Ett barn som har en färgblindhet kan ha svårt att följa instruktioner som baseras på förståelse för färger. Det brukar samtidigt ha liten påverkan på ett barns och senare en vuxens livskvalitet. Vissa yrken kräver ett fullständigt färgseende. Det gäller till exempel pilot och fartygskapten.

Vad kan jag göra själv?

Ett barn med färgblindhet kan ha svårt att följa instruktioner som är baserade på färger. Det kan vara svårt att dra ett streck från en röd till en grön boll. Därför är det viktigt att hitta sätt att förenkla för barnet och istället låta olika former representera olika färger, till exempel kan en cirkel representera rött och en triangel grönt.

Trafikljus är något som ett barn som är färgblint vanligtvis kan lära sig. Istället för att prata om den röda färgen lär man barnet vad den färg som är överst respektive underst representerar.

Det är också viktigt att prata om färgblindheten på ett naturligt sätt. Ett barn kan lätt bli frustrerat när det märker att det inte kan skilja på vissa färger såsom andra barn gör. Förklara att det inte är något farligt och att det inte är något fel på barnet

Om barnet går i förskola är det bra att berätta för personalen. På så sätt kan de anpassa aktiviteter och lekar för barnet och göra vardagen lättare och undvika situationer där barnet känner sig frustrerad eller annorlunda.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att ditt barn har någon form av färgblindhet kan du få hjälp på en vårdcentral. Tester görs normalt hos en optiker eller hos en ögonläkare. Det finns särskilda tester som är anpassade för barn.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Tester för att avgöra om ett barn har någon färgblindhet görs hos en optiker eller läkare. Normalt får barnet testa siffror eller figurer mot olika färgbakgrunder.

Det finns ingen behandling mot färgblindhet. Vanligtvis är det heller inte något som påverkar ett barn eller sedan en vuxen i dess vardag i en avgörande utsträckning.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du misstänker färgblindhet och behöver konsultera vården bör du kontakta den fysiska vården eller en optiker.

Sök vård för färgblindhet hos barn

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för färgblindhet hos barn

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-06-03

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor