Huvudlöss hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Huvudlöss hos barn är mycket vanligt. Det vanligaste symptomet av huvudlöss är att det kliar, men ibland förekommer inga symptom alls. Huvudlöss brukar ofta kunna kammas bort från håret och hårbotten. Ibland behövs vissa typer av medicin för att lössen ska försvinna.Orsak och vanliga symptom

Huvudlöss hos barn är mycket vanligt och drabbar de flesta barn någon gång. Det vanligaste symptomet av huvudlöss är att det kliar, men ibland ger lössen inte upphov till några symptom alls. Det kan dessutom dröja flera veckor innan klådan uppstår efter det att barnet fått huvudlöss.

Huvudlöss är ganska lätta att känna igen. De är 1–3 millimeter långa och färgen kan variera mellan svart, grå, brun eller röd. Förekomsten av löss kan även kännas igen av att ägg från lössen syns i hårbotten. Lusäggen är millimeterstora och kan variera från mörk till ljus färg.

Lössen brukar ofta smitta genom kontakt mellan två personers hår, det vill säga att en persons hår kommer i kontakt med en annan person vars hår har löss i sig. Det är vanligast att drabbas av huvudlöss under sommaren.

En vanligt förekommande myt är att lössen drabbar dem som har dålig hygien. Det stämmer inte. Huvudlöss kan drabba alla och kan spridas mycket lätt hos barn och småbarn på förskolor och skolor, då barn ofta kommer i nära kontakt med varandra på dessa platser.

Vad kan jag göra själv?

​Om ditt barn eller din bebis har drabbats av huvudlöss är det viktigt att du återkommande kammar ditt barns hår med en särskild kam för att få bort lössen. Det är viktigt att vara noggrann med kamningen och säkerställa att samtliga löss har försvunnit. Se till att kamma ditt barns hår över ett vitt papper eller ett föremål där lössen kan falla ner. ​

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn eller din bebis har drabbats av huvudlöss och behandlingen inte fungerar, eller om ditt barn av olika anledningar inte kan få en viss behandling, ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor eller på en av våra kliniker.

Behandling

​Den viktigaste du kan göra för att få bort lössen är att regelbundet och noggrant kamma håret på ditt barn. Ibland behövs det också olika typer av medicin i kombination med detta för att bli av med lössen. Det är även viktigt att du ser till att hela familjen får behandling samtidigt, då lössen annars riskerar att bli återkommande.

Tänk på att barn och spädbarn i unga åldrar inte bör få vissa typer av medicin som används för att få bort löss från håret. Prata med en läkare om du undrar om vilken behandling som kan lindra och bota besvären för ditt barn. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har huvudlöss räcker det ofta med att behandla med receptfria preparat. Om du likväl behöver konsultera vården är du välkommen till Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190623

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det