Av: Min Doktor, 2024-01-22

Så påverkas kroppen av kallbad

Att vinterbada är en riktig vattendelare. För vissa är kallbadandet en del av ens identitet, medan andra inte kan tänka sig något värre än att isbada. Ofta framställs kallbad som hälsofrämjande, men vad säger forskningen? Är kallbad bra eller dåligt för hälsan? 

Vad händer i kroppen när du kallbadar?

Att sänka ner kroppen i kallt vatten innebär i praktiken att utsätta kroppen för en köldchock. Då skapas en stressreaktion där bland annat adrenalin, endorfiner och dopaminer börjar utsöndras. 

– Blodkärlen drar ihop sig av kylan och samtidigt höjs pulsen, andningen ökar och blodtrycket stiger. Det är kroppens sätt att försöka höja kroppstemperaturen, säger Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor.

Vad säger forskningen?

Forskningen går isär om vilka långsiktiga hälsoeffekter kallbad ger.

Norska forskare publicerade 2022 en studie i International Journal of Circumpolar Health där 104 olika studier om kallbad analyserades. De drog slutsatsen att det behövs mer forskning inom området, men att kallbad verkar ha flera positiva effekter på hälsan, bland annat:

  • Minskad risk för diabetes typ 2

  • Minskad risk för övervikt

  • Ökat skydd mot hjärtsjukdom

  • Stärkt immunförsvar

  • Minskad smärta

  • Bättre psykisk hälsa

Ny forskning som publicerades i tidskriften Acta Physiologica visar nu att kallbad inte verkar ha några påtagliga långvariga hälsoeffekter. I studien från 2023 har forskarna gått igenom forskningsrapporter om kallbad från 1950-talet till idag, och undersökt kallbadandets effekt på bland annat blodtryck och koncentrationsförmåga utan att se några långvariga positiva effekter.

Hälsoeffekter av vinterbad

Även om de långvariga hälsoeffekterna av kallbad är omtvistade bland forskare, står det fast att isbad i alla fall påverkar oss för stunden. 

– När halterna av adrenalin, endorfiner och dopaminer stiger i kroppen kan det få oss att känna oss alerta och vi kan även få lyckokänslor. Hormonutsöndringen kan också tillfälligt verka smärtlindrande, säger Hans Lindholm och fortsätter:

– Om man dessutom ser till andra aspekter, som att man tycker om att kallbada och kanske upplever en social samvaro av att utföra aktiviteten, finns det såklart ytterligare hälsovinning med att kallbada.

Hans Lindholm påpekar dock att kallbad medför vissa risker och man därför aldrig ska vinterbada ensam eller alltför lång tid. 

– Om du har en hjärt-kärlsjukdom bör du rådfråga din läkare innan du hoppar i isvaken, avslutar Hans Lindholm.

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor

Dela artikeln: