Av: Min Doktor, 2024-06-17

Psykologen: Läsning kan få dig att må bra

Visste du att läsning kan ge positiva effekter på ditt psykiska välmående? Ricardo Correa, psykolog hos Min Doktor, berättar mer om hur läsning bland annat kan minska stress och öka din empatiska förmåga.

Läsning kan ge oss mycket – underhållning och kunskap bland annat. Men läsning kan även ha andra positiva effekter för både vuxna och barn. 

Att läsa böcker stimulerar vår fantasi, kreativitet och empati. Fantasi och kreativitet, genom att vi tränar vår hjärna att tänka utanför ramarna när vi visualiserar handlingen och skapar mentala bilder. Empati, genom att vi utvecklar vår förmåga att förstå och relatera till andra människor när vi sätter oss in i karaktärernas perspektiv och upplever deras känslor.

Läsning kan bidra till mer än så. Det kan också hjälpa oss att bli mer närvarande i nuet.

– Att sjunka ner i en bok kan vara en form av mindfulness, där du släpper taget om stress och bekymmer och istället fokuserar på berättelsen i boken. Det ger möjlighet att skifta fokus från vardagen vilket kan minska ångest och stress, berättar Ricardo Correa, psykolog hos Min Doktor.

Psykologisk behandling med biblioterapi

Läsning används till viss del som behandling vid psykisk ohälsa. Biblioterapi är ett uttryck som myntades redan under första världskriget i USA, och är en behandlingsform där just läsning och samtal kring böcker används som verktyg för att främja psykisk hälsa.

– Tanken med biblioterapi är att läsningen ger möjligheter att identifiera sig med karaktärer eller situationer och därigenom få en djupare förståelse för sina egna känslor och upplevelser, berättar Ricardo Correa och fortsätter:

– Biblioterapi är inte tänkt att fungera som ensam behandlingsmetod, men kan ibland användas som komplement till annan psykologisk behandling. 

Faktagranskad av:

Ricardo Correa, legetimerad psykolog

Dela artikeln: