Av: Min Doktor, 2020-08-11

Få koll på meningokocker

Meningokocker är en typ av bakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomar och tillstånd, som till exempel epidemisk hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Sjukdomsförloppet går ofta snabbt och kan vara livshotande, men det går att vaccinera sig mot meningokocker. Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom vacciner, ger dig koll på meningokocker och berättar om hur du kan skydda dig.

Meningokockbakterier sprids via nära kontakt som en droppsmitta. Bakterierna är relativt vanliga, och omkring tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att själva bli sjuka, men det finns idag inget sätt att veta vem som har en naturlig immunitet mot meningokocker och vem som riskerar att bli allvarligt sjuk.

– Det är ovanligt att bli allvarligt sjuk av meningokocker. Men meningokocker kan slå så olika, och det kan gå väldigt fort för de som blir sjuka. De som uppvisar symptom behöver omedelbar vård på sjukhus, säger Lina Jägfalk.

Symptomen för epidemisk hjärnhinneinflammation kan till en början likna en vanlig influensa med kännetecken som svår huvudvärk, feber, kräkningar och känslighet för ljud och ljus. Varningstecken är ett influensaliknande allmäntillstånd tillsammans med nackstyvhet, förvirring eller hudutslag som ser ut som blåmärken.

Olika vaccin för olika meningokockgrupper

Barn upp till fem år och unga vuxna mellan 15–29 år löper störst risk att drabbas, men vem som helst kan bli allvarligt sjuk av meningokocker när som helst. Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B.

– Det finns två olika typer av vaccin mot meningokocker. Vaccin mot meningokocker i grupp B ges i två doser med en till två månaders mellanrum. Det andra vaccinet är ett så kallat konjugatvaccin, och skyddar mot meningokockbakterier i grupperna A, C, Y och W. Båda vaccinen kan ges på Min Doktors mottagningar från och med 9 månaders ålder, berättar Lina Jägfalk.

Vaccinera dig hos Min Doktor

I många länder ingår skydd mot meningokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet, men inte i Sverige. På våra 21 vård- och vaccinationsmottagningar kan du få råd och vaccinera dig mot meningokocker, och få hjälp med övriga vaccinationer som du kan behöva. Du kan också chatta med våra vaccinationssjuksköterskor på mindoktor.se.

Dela artikeln: