Av: Min Doktor, 2023-11-27

Psykologen: Så pratar du med ditt barn om krig och svåra händelser

Oroligheter i världsläget kan skapa stor ängslan – inte minst hos barn som kan ha många känslor och funderingar, men svårt att sätta ord på dem. Ida Holmberg är psykolog hos Min Doktor och ger 4 vägledande råd för hur du kan prata med barn om svåra händelser.

Om ens barn har varit med om, läst eller hört om något svårt som väcker oro kan de behöva hjälp att bearbeta det svåra och då är det viktigt att prata med sitt barn, menar Ida Holmberg som är psykolog hos Min Doktor.

– Beroende på hur gammalt barnet är kan oron ta sig uttryck på olika sätt. Ett mindre barn kan ha svårt att fråga rakt ut men kanske istället låter oron komma till uttryck i lek, berättar Ida och fortsätter:

– Även äldre barn kan ha svårt att självmant fråga om det som väcker oro. Det är viktigt att som vuxen visa intresse för barnets värld och fråga om du misstänker att barnet oroar sig.

Vad är viktigt att tänka på vid svåra samtal med barn?

Det kan vara svårt att veta hur man som vuxen ska prata med sitt barn om jobbiga saker, och hur man ska agera för att bemöta barnet på ett bra sätt. Ida Holmberg har några konkreta tips du kan ta med dig:

1. Låt barnens frågor styra samtalet

Börja med att lyssna in barnet och låt hen själv få berätta vad oron handlar om. Svara så enkelt som möjligt på det som barnet undrar över. Undvik att överösa barnet med detaljer och information som de inte har frågat om. 

2. Anpassa informationen efter barnets mognad

Barn i förskoleåldern behöver ofta hjälp med att sätta ord på tankar och känslor. Barn i skolåldern är mer konkreta och har ofta många frågor och funderingar. Äldre barn söker mycket information själva. Då är det viktigt att prata om den information som sprids på nätet och de känslor och tankar som den väcker. 

Ett bra sätt kan vara att ibland ta sig tid att sitta bredvid barnet när det sitter framför datorn. Det kan vara ett bra sätt att få bättre koll på vad ens barn gör på nätet men även för att få igång ett samtal på, när ni kan utgå ifrån det som barnet möter just då. 

3. Förmedla lugn och trygghet

Barn påverkas av mer än bara det som vi vuxna faktiskt säger. Det är därför viktigt att försöka förmedla lugn och trygghet vid samtal om svåra saker, även om du kanske känner dig mycket orolig själv.

4. Ge barnet hopp

Håll dig till sanningen, men försök att också ingjuta hopp och lägga tillbaka ansvaret på vuxenvärlden. Det kan du till exempel göra genom att berätta att de flesta i världen vill väl, att detta är vuxnas ansvar – inte barns, och att det är många vuxna i världen som jobbar för att lösa detta.

Läs mer om oro och ångest hos barn

Faktagranskad av:

Ida Holmberg, legitimerad psykolog

Dela artikeln: