Av: Min Doktor, 2020-05-18

Astma? Så får du träningen att fungera

Många personer med astma upplever att astman förvärras av ansträngning, och att det negativt påverkar möjligheten till att kunna träna. Men med rätt medicinering kan besvären lindras. Med hjälp av Min Doktor och AsthmaTuner kan du få daglig, individanpassad behandling av din astma och fortsätta träna utan besvär.

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för att må bra. Det gäller oss alla, men för dig som har astma finns det ännu fler fördelar med att träna. Träningen kan leda till att astmasymptomen minskar, att kroppens syreupptagningsförmåga ökar, och till att musklerna runt bröstkorgen stärks vilket underlättar vid hosta. Men när astman gör sig påmind kan det vara svårt att få träningen att fungera.

– När du tränar får du en mer ansträngd, kraftig andning, vilket ofta irriterar luftrören hos patienter med astma och får dem att dra ihop sig. Besvären ökar många gånger vid träning i kall och torr luft, men vid korrekt medicinering kan man bli symptomfri, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min Doktor.

Digital uppföljning och behandling

Genom AsthmaTuner och Min Doktor kan du följa din astma dag för dag och få individuella behandlingsrekommendationer baserat på din situation och hur du mår just idag. Efter ett inledande digitalt läkarbesök hos Min Doktor får du hem en digital lungfunktionsmätare, en så kallad spirometer, som kopplas ihop med appen AsthmaTuner. Därefter sätter du och läkaren ihop en behandlingsplan.

Mätningen i AsthmaTuner sker i tre enkla steg: mät först din lungfunktion, svara på ett par enkla frågor om din astma och få sedan en anpassad behandlingsrekommendation om vilken inhalator och hur stor dos medicin som är optimal för dig idag.

– Många astmatiker är felmedicinerade utan att de vet om det. Det är lätt hänt, eftersom astman kan påverkas från dag till dag av olika faktorer som till exempel pollenhalten i luften, avgaser eller temperaturen, och därför kan medicineringen också behöva justeras från dag till dag. Genom digital uppföljning blir det enklare att få en anpassad medicinering och med det skapas bättre förutsättningar för att kunna leva och träna utan besvär från astma, säger Henrik Kangro.

Få hjälp med din astma hos Min Doktor

Använd Min Doktors app eller besök mindoktor.se för att påbörja din behandling hos oss redan idag.

Dela artikeln: