Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa och neurologiska besvär > ASD/Aspergers syndrom hos barn

ASD/Aspergers syndrom hos barn

Autismspektrumtillstånd (AST) kallas ibland Aspergers syndrom, autism eller ASD (autism spectrum disorder). Det betraktas som samma typ av besvär, men funktionsnivån och symptomen kan variera mycket. Autismspektrumtillstånd är en form av funktionsnedsättning som är ovanlig hos barn och ungdomar. Kärnsymptomen vid autismspektrumtillstånd handlar om kommunikationssvårigheter, socialt samspel och att barnet har snäva intressen, aktiviteter och ibland repetitiva beteenden.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid ASD/Aspergers syndrom hos barn

​ Vanliga symptom och svårigheter hos en person med autismspektrumtillstånd är:

 • Svårigheter att skaffa kompisar

 • Svårigheter att förstå vad andra menar

 • Svårt att använda sitt kroppsspråk på ett naturligt sätt (exempelvis titta någon i ögonen)

 • Svårigheter att veta hur man inleder samtal och vad man ska säga till andra

Det är också vanligt att barn med de här besvären känner annorlunda och upplever att det är svårt att passa in:

 • De har specialintressen som de ägnar mycket tid åt och gärna vill prata om

 • De har svårt för förändringar

 • De vill göra saker på ett visst sätt och i en viss ordning

 • De är känsliga för lukter, smaker, ljud eller hur saker känns

 • De är känsliga för beröring eller att vara nära andra

Det kan vara svårt att se symptom eller tecken på autismspektrumtillstånd hos en bebis, ett småbarn eller spädbarn som är i 1- till 2-årsåldern. Ibland kan vissa symptom identifieras hos barn i 3- till 6-årsåldern – den så kallade förskoleåldern. Eftersom symptomen är så tätt anknutna till beteende, brukar de flesta fall av autismspektrumtillstånd identifieras när barnet är äldre, oftast i skolåldern. ​

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn uppvisar symptom på autismspektrumtillstånd, exempelvis om hen har svårt att hantera vissa sociala situationer eller uppvisar någon form av tvångstankar eller beteenden, ska du söka vård. ​

Behandling

​Behandling av autismspektrumtillstånd hos barn kan ske i flera olika former. Om ditt barn uppvisar symptom, bör du i första hand låta barnet genomgå ett test eller en utredning. Vid detta test brukar man få återge hur symptomen har yttrat sig i olika skeden och situationer i barnets liv. Ofta tillfrågas barnet självt, du som förälder och andra närstående – till exempel lärare – om hur barnet har betett sig i och hanterat olika situationer och sociala sammanhang.

Behandling av autismspektrumtillstånd brukar utgå från att barnets vardag och sociala situationer anpassas efter de behov som barnet har. Det kan till exempel handla om att hen undviker vissa obekväma situationer eller att hen följer ett visst schema.

I vissa fall kan det finnas ett behov av att barnet ges vissa former av medicin i syfte att minska och lindra en del av de besvär som kan följa av autismspektrumtillstånd. Det kan till exempel handla om medicin som underlättar sömnen.

Om ditt barn diagnostiserats med autismspektrumtillstånd, är det viktigt att barnet får det stöd som hen behöver. Du som förälder har en viktig roll i att hjälpa barnet i olika situationer. Med rätt form av stöd och hjälp kan barnet ofta leva ett helt normalt liv och lära sig att hantera olika situationer som kan kännas obekväma eller ovana.

Vid psykisk ohälsa är det viktigt att du söker hjälp i tid. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor.

Sök vård

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

​Det finns vissa signaler hos barn med autismspektrumtillstånd som kan ge indikationer på att barnet är drabbat av besvären och som du som förälder kan vara uppmärksam på. Om ditt barn upplever svårigheter att kommunicera, förstå andra, är mycket impulsiv eller har svårt att avvika från vanor och beteenden, kan det vara tecken på att hen har autismspektrumtillstånd.

Om ditt barn har diagnosticerats med autismspektrumtillstånd, är det viktigt att du som förälder fungerar som ett stöd i vardagen. Det kan vara bra att du tillsammans med ditt barn sätter upp rutiner med hjälp av scheman för att hjälpa barnet att hantera olika situationer i vardagen och undvika att barnet utövar ett visst beteende till överdrift. Om ditt barn har en diagnos, har barnet också rätt till stöd och hjälp från barn- och ungdomshabiliteringen. Det är vanligtvis också viktigt att barnet erbjuds stöd i skolan, så att vardagen kan fungera på ett tillfredsställande sätt.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor erbjuder psykologhjälp till unga som är 16 år eller äldre. Vi kan hjälpa till vid besvär som bland annat ångest, rädsla och oro. Om du misstänker att ditt barn har Aspergers syndrom, är du välkommen att konsultera Min Doktors läkare och psykologer för en bedömning av ditt barns besvär och behov av hjälp. Aspergers syndrom behandlas dock främst inom den fysiska vården.

Hos oss arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet, som genom problemlösande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT), stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer, där du kan ställa frågor och även boka in ett första videosamtal. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. Du bestämmer sedan tillsammans med psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om du önskar att psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral, en psykologmottagning eller en akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-18

Faktagranskad av:

Olof Johansson, Legitimerad psykolog, Min Doktor