Nagelbandsinfektion hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Nagelbandsinfektion är ganska vanligt hos barn och innebär att en infektion, exempelvis orsakad av bakterier, har uppstått kring nageln. Oftast orsakas infektionen av att ett sår har blivit infekterat. Vanliga symptom är smärta, svullnad och rodnad vid nageln. Det är även vanligt med varbildning. Infektionen går oftast över av sig självt.Orsak och vanliga symptom

​ Nagelbandsinfektion innebär att en infektion, exempelvis orsakad av bakterier, har uppstått kring nageln. Det är vanligt att infektionen uppstår vid den så kallade nagelvallen, som är de upphöjda hudområdena intill nageln. Oftast orsakas infektionen av att ett sår uppstått vid nageln och att någon form av mikroorganismer, så som bakterier och ibland även svamp, har kommit in i såret.

Vanliga symptom är smärta, svullnad och rodnad vid nageln. Ofta förekommer även varbildning i anslutning till det infekterade området.

Nagelbandsinfektion är ganska vanligt hos småbarn och spädbarn, men det kan även förekomma hos äldre barn. ​

Vad kan jag göra själv?

​ För att undvika att ditt barn eller din bebis drabbas av en nagelbandsinfektion bör du se till att hen inte biter på fingrarna, för att undvika att sår bildas – och i förlängningen att en infektion uppstår i såret. Det är även bra att inte klippa barnets naglar för kort, då de kan skava mot huden och orsaka sår i samband med att de växer ut igen.

Om ditt barn eller din bebis har drabbats av en nagelbandsinfektion är det viktigt att hålla händer och fingrar rena. Vanligtvis räcker det med att tvätta med tvål och vatten. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller bebis har drabbats av en nagelbandsinfektion, om det bildas var eller gör väldigt ont vid nageln, eller om barnet i samband med infektionen upplever försämrat allmäntillstånd ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker. ​

Behandling

​ ​Det behövs oftast ingen behandling för att bota en nagelbandsinfektion, då besvären ofta går över av sig självt. I mer sällsynta fall kan infektionen ge upphov till mer påtagliga symptom, och det kan då behövas behandling i form av en viss typ av medicin för att lindra besvären.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för nagelbandsinfektion är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det