Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Skelning hos barn

Skelning innebär svårigheter att rikta båda ögonen åt samma håll och kan förekomma hos barn mellan 1 och 6 år. Skelningen kan synas hela tiden, vilket kallas manifest skelning, eller bara ibland, vilket kallas dold skelning. Det finns flera effektiva behandlingsmetoder för besvär med skelning.

Orsak och symptom vid skelning hos barn

​Skelning innebär svårigheter att rikta båda ögonen åt samma håll och kan förekomma hos barn mellan 1 och 6 år. Vid skelning kan barnet ibland se dubbelt och i vissa fall även förlora djupseendet.

Skelning hos barn kan orsakas av att barnet har ett synfel, såsom över- eller närsynthet. Det kan också bero på en skada i ögat eller en sjukdom, till exempel en infektionssjukdom. Skelning kan även vara ärftligt.

I vissa fall syns skelningen hos barnet mer tydligt än hos andra. Om barnet skelar hela tiden, kallas det manifest skelning. Vid så kallad dold skelning, syns skelningen när barnet är trött. Det är inte ovanligt att skelning orsakar andra symptom, såsom trötthet och huvudvärk.

Det är ganska vanligt att skelning förekommer hos nyfödda spädbarn, eftersom deras syn inte är tillräckligt utvecklad. Manifest eller dold skelning hos småbarn brukar ofta synas redan i 1- till 3-årsåldern. ​

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn eller din bebis återkommande skelar, antingen hela tiden eller endast ibland, ska du söka vård. Du ska omedelbart söka vård, om ditt barn skelar utan att tidigare ha gjort det. ​

Behandling

​Det finns flera olika typer av behandling för skelning. Vilken behandling ditt barn får beror ofta på vilka symptom som barnet uppvisar. Om skelningen beror på ett synfel, kan det ibland åtgärdas genom att barnet får glasögon.

I vissa fall kan det vara bra att barnet får öva upp det skelande ögat. Detta görs bland annat genom så kallad lappbehandling, som innebär att barnet får ha en lapp över det friska ögat så att det skelande ögat kan tränas upp.

Skelning kan ibland behöva åtgärdas genom en operation, som gör att ögonen riktas åt samma håll.

Det är viktigt att barnet så tidigt som möjligt, helst innan 4- till 6-årsåldern, får rätt behandling. Om behandling inte ges på rätt sätt och i god tid, kan skelningen leda till permanent synnedsättning.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

​Det är viktigt att du är uppmärksam på hur ditt barns syn utvecklas från tidig ålder, då det ibland kan vara svårt att identifiera besvär med skelning.

Se till att ditt barn genomgår de kontroller som sjukvården erbjuder. Vanligtvis genomgår barn synkontroller ett antal gånger under det första levnadsåret samt ett par gånger i 4- till 5-årsåldern.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för skelning, bör du kontakta den fysiska vården eller en optiker.

Min Doktor – trygg vård sedan 2013

Öppet alla dagar, dygnet runt
95% patientnöjdhet
Över 3 miljoner patientbesök
Sök vård för skelning hos barn
Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab