Hem > Hälsa och sjukdomar > Ögonbesvär > Skelning hos barn

Skelning hos barn

Skelning är när man har svårt att rikta båda ögon åt samma håll, och kan förekomma hos barn mellan 1–6 år. Skelningen kan synas hela tiden eller bara ibland. Det kallas då manifest respektive dold skelning. Det finns flera effektiva behandlingsmetoder för besvär med skelning.

Sök vård för skelning hos barnÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid skelning hos barn

​ Skelning är när man har svårt att rikta båda ögon åt samma håll, och kan förekomma hos barn mellan 1–6 år. Vid skelning kan barnet ibland se dubbelt och i vissa fall även förlora djupseendet.

Skelning hos barn kan orsakas av att barnet har ett synfel, så som över- eller närsynthet. Det kan även bero på en skada i ögat eller en sjukdom, till exempel en infektionssjukdom. Skelning kan även vara ärftligt.

I vissa fall syns skelningen hos barnet mer tydligt än andra. Barn kan besväras av så kallad dold skelning, vilket innebär att skelningen syns när barnet är trött. Om barnet skelar hela tiden kallas det för manifest skelning. Det är inte ovanligt att skelning orsakar andra symptom, så som trötthet och huvudvärk.

Det är ganska vanligt att skelning förekommer hos nyfödda spädbarn, eftersom synen inte är tillräckligt utvecklad ännu. Dold eller manifest skelning hos småbarn brukar ofta synas redan i 1-, 2- och 3-årsåldern. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Det är viktigt att du är uppmärksam på hur ditt barns syn utvecklas från tidig ålder, då det ibland kan vara svårt att identifiera besvär med skelning.

Se till att ditt barn genomgår de kontroller som sjukvården erbjuder. Vanligtvis genomgår barn synkontroller ett antal gånger under det första levnadsåret samt ett par gånger i 4- och 5-årsåldern.

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis återkommande skelar, antingen hela tiden eller endast ibland, ska du söka vård. Du ska omedelbart söka vård om ditt barn skelar utan att tidigare ha gjort det. ​

Behandling

​ Det finns flera olika typer av behandling för skelning, och vilken behandling ditt barn får beror ofta på vilka symptom som hen uppvisar. Om skelningen beror på ett synfel kan det ibland åtgärdas genom att barnet får glasögon.

I vissa fall kan det vara bra att barnet får öva upp det skelande ögat. Detta görs bland annat genom så kallad lappbehandling, som innebär att barnet får ha en lapp över det friska ögat så att det skelande ögat kan tränas upp.

Skelning kan ibland behöva åtgärdas genom en operation, som gör att ögonen riktas åt samma håll.

Det är viktigt att barnet så tidigt som möjligt får rätt behandling, helst innan barnet är i 4-, 5- och 6-årsåldern. Om behandling inte ges på rätt sätt och i god tid kan skelningen leda till permanent synnedsättning.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för skelning bör du kontakta den fysiska vården eller en optiker.

Sök vård för skelning hos barn

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för skelning hos barn

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-06-03