Sömnbesvär

Få hjälp med sömnbesvär

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Många drabbas någon gång under livet av problem med sömnen. I snitt behöver vi mellan sex och åtta timmars sömn per natt. Uteblir sömnen under en längre period har det inverkan på både vårt fysiska och psykiska mående – men det finns effektiv hjälp att få.

Sök vård hos läkare

Sök vård hos psykolog

Min Doktor använder sig av Kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket är den behandlingsmetod som har bäst stöd för vanliga svårigheter som till exempel depression och ångest. Tillsammans med din psykolog från Min Doktor skapar du en strukturerad plan för behandling och uppföljning anpassad efter dina behov.
Du kommer först få prata med en av våra läkare som kan remittera dig vidare till psykolog.
Gå vidare

Läs mer här:

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du lider av kortvarig sömnbesvär eller sömnbrist kan du höra av dig till oss.

Få hjälp med sömnbesvär

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård för sömnbesvär

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.