Av: Min Doktor, 2024-03-14

Här är 10 vanliga fobier att känna till

Fobier finns i många olika varianter: allt från akrofobi (höjdskräck), till trypofobi (fobi mot små hål). Fobier kan kraftigt begränsa livet för den som är drabbad, men går att behandla. Min Doktors psykolog berättar mer om 10 vanliga fobier, vad de innebär och hur du kan besegra din fobi med hjälp av KBT.

Vad är en fobi?

Att ha en fobi för något innebär att du har en mycket intensiv rädsla för något. Fobin ger fysiska symptom när du utsätts - eller tänker tanken på att utsättas - för det som skrämmer dig. Symptomen varierar, men kan exempelvis vara:

 • Stark ångest eller panikattacker

 • Svårt att andas

 • Hjärtklappning

 • Snabb puls

 • Illamående

 • Yrsel

 • Svettningar

– Att du får verkliga, kroppsliga symptom av en fobi beror på att kroppen producerar ett överflöd av stresshormoner när du utsätts för rädslan, vilket i sin tur påverkar blodtrycket, säger Helena Blid, psykolog hos Min Doktor och fortsätter:

– En fobi kan vara så stark att den begränsar ditt dagliga liv. Då är det viktigt att du får behandling.

Orsaker till fobier

Det finns flera orsaker till varför man har en viss fobi. Det kan dels handla om ärftlighet och medfödd instinkt, men kan även grunda sig i inlärda beteenden.

– Om du har haft en obehaglig upplevelse kring något, kanske har du till exempel varit med om kraftig turbulens på ett flygplan och känt mycket stark rädsla, så kan det skapa en skräck för att flyga igen. Om du efter den traumatiska upplevelsen konsekvent undviker flygplan kan fobin växa sig starkare, berättar Helena Blid.

Lista över 10 vanliga fobier

 • Akrofobi
  Kallas även för höjdskräck. En av de vanligaste fobierna.

 • Agorafobi
  Kallas även för torgskräck och är en rädsla för offentliga platser, tomma eller trånga, som är svåra att fly från.

 • Social fobi
  Kallas även för social ångest och innebär en rädsla för sociala sammanhang.

 • Trypofobi
  Rädslan för ytor med små, oregelbundna hål.

 • Emetofobi
  Rädslan för illamående och att kräkas.

 • Klaustrofobi
  Kallas även för cellskräck och är en rädsla för att bli instängd i trånga utrymmen.

 • Erytofobi
  Rädslan för att rodna.

 • Hypokondri
  Kallas även för hälsoångest och är en rädsla för att drabbas av svår sjukdom.

 • Arachnofobi
  Rädslan för spindlar.

 • Aerodromofobi
  Rädslan för att flyga.

Besegra fobierna med KBT

Om en fobi styr din vardag är det viktigt att du får behandling. Genom att stegvis närma dig det som du är rädd för, kan du på sikt besegra din fobi. Hos Min Doktor jobbar legitimerade psykologer som använder sig av metoden KBT, kognitiv beteendeterapi, för att behandla fobier. När du söker vård för din fobi hos oss gör psykologen först en bedömning kring om fobin lämpar sig för digital behandling. 

– Behandlingen går ut på att du, med rätt stöd och på ett kontrollerat sätt, exponerar dig för rädslan stegvis. Genom att träna på att stanna kvar i en situation som känns obehaglig, får du nya erfarenheter av situationen som kan hjälpa dig handskas med en lite svårare situation, som i sin tur ger erfarenheter av att klara av en ännu svårare situation, berättar Helena Blid och avslutar:

– Målet är att komma till en punkt där du inte längre undviker det som skrämmer dig, även om du fortfarande kan känna vissa obehagskänslor kring situationen.

Faktagranskad av:

Helena Blid, psykolog hos Min Doktor

Dela artikeln: