Av: Min Doktor, 2020-02-24

Vaccinera dig redan nu mot TBE

Den milda vintern pekar på att det kommer bli ett rekordår för fästingarna, som är aktiva vid temperaturer ner till fem plusgrader. Därför kan det vara en god idé att redan nu vaccinera dig mot den fästingburna virussjukdomen TBE.

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats, och 2019 rapporterades 362 fall av TBE i Sverige. Den fästingburna virussjukdomen sprider sig i landet och förekommer främst i södra och mellersta Sverige, framför allt i Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren, men blir alltmer vanlig på flera håll i södra Sverige.

– Det finns ingen botande behandling för TBE och sjukdomen kan leda till allvarliga tillstånd som till exempel hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Det bästa sättet att skydda sig är genom vaccination säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Kan vara livshotande

De flesta som smittas får influensaliknande symptom med feber, muskelvärk och huvudvärk och blir helt återställda inom några dagar, men för en tredjedel av de smittade sprids viruset vidare till hjärnan.

– Minnesstörningar, förlamning och balansstörningar är några av symptomen för hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Besvären kan vara bestående och i värsta fall kan TBE till och med vara livshotande, men det är ovanligt.

Bra att påbörja vaccinationen redan nu

För att kroppen ska kunna bygga upp ett skydd mot TBE måste vaccinet ges i tre doser med ett antal månader mellan varje dos. Det ger ett gott skydd under de tre första åren. Efter tre år ges en fjärde dos och för att upprätthålla skyddet rekommenderas att man sen vaccinerar sig vart femte år. För personer över 50 år rekommenderas en extra dos två månader efter dos 2.

– Det är bra att starta vaccinationen redan nu för att hinna bygga upp ett skydd inför TBE-säsongen, men huvudsaken är att man börjar någon gång. Hinner du inte ta alla doser i år hinner du göra det till nästkommande säsong, och du får ett skydd inför säsongen redan efter andra dosen. Det gäller både dig som är under och över 50 år.

Du kan redan nu vaccinera dig mot TBE på Min Doktors drop-in-mottagningar. En vuxendos kostar 390 kronor och en barndos kostar 350 kronor.

Hitta våra mottagningar

Fakta:

TBE (Tick Borne Encephalitis)

2019 rapporterades 359 fall av TBE in till Folkhälsomyndigheten, varav 353 fall rapporterats som smittade i Sverige. TBE-viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras via ett bett, därför kan du smittas av TBE även om du fort tar bort fästingen.

Det går inte att bota TBE, utan kroppen måste själv läka ut infektionen. I de fall där TBE leder till hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation är det vanligt att man behöver sjukhusvård. Efter att ha fått TBE blir du immun för resten av livet.

Dela artikeln: