Av: Min Doktor, 2022-06-01

Det nya utbrottet av apkoppor

Apkoppor, på engelska monkeypox virus, är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Min Doktor svarar på vanliga frågor om apkoppsviruset.

Vad är apkoppor?

Apkoppor är en virussjukdom som främst förekommer hos gnagare som lever i regnskogarna i central- och västafrika. Apkoppor är en så kallad zoonos, en sjukdom som sprids mellan djur och människor, men apkoppor kan också spridas mellan människor genom nära kontakt med smittade. 

Sjukdomen är ovanlig, men den senaste tiden har allt fler fall av apkoppor noterats i flera olika länder, även i Sverige. Från och med den 20 maj klassas apkoppor som en allmänfarlig sjukdom i Sverige.

Hur smittar apkoppor?

Det är i dagsläget oklart exakt hur apkoppor smittar och vad som har orsakat det nya utbrottet av sjukdomen, men apkoppor kan dels smitta från djur till människa och dels mellan människor vid nära kontakt. 

Viruset tros spridas som droppsmitta genom luftvägarna, via slemhinnor, kroppsvätskor och vätskor från blåsor. Sexuell kontakt verkar i dagsläget utgöra en större risk att smittas av apkoppor.

Vilka symptom ger apkoppor?

Apkoppor kan ge hudutslag i form av vätskefyllda blåsor samt feber, svullna lymfkörtlar och allmän sjukdomskänsla. Blåsorna förekommer framför allt där huden varit i kontakt med viruset, men kan även sprida sig till andra delar av kroppen.

Finns det något vaccin mot apkoppor?

Det finns i dagsläget inget vaccin mot apkoppor. Däremot verkar vaccin mot smittkoppor skydda till viss del, enligt Folkhälsomyndigheten.

Hur skyddar jag mig från apkoppor?

Du kan skydda dig mot apkoppor genom att undvika närkontakt med smittade djur och människor. Sexuell kontakt verkar i dagsläget utgöra en större risk för att smittas. 

Eftersom det i dagsläget inte är helt klarlagt hur apkoppor sprids, kan det komma ytterligare råd om hur du kan skydda dig i takt med att ny information blir tillgänglig. 

Hur behandlas apkoppor?

För de allra flesta behövs ingen behandling mot apkoppor utan sjukdomen läker ut av sig själv på ungefär två till fyra veckor. Vid allvarlig sjukdom finns det läkemedel som bedöms ha viss effekt. 

Vad ska jag göra om jag misstänker apkoppor?

Apkoppor är sedan den 20 maj 2022 klassad som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om du misstänker apkoppor ska du därför kontakta 1177 för att få vidare instruktioner för provtagning. Det är viktigt att du undviker nära kontakt med andra om du misstänker att du smittats av apkoppor.

Faktagranskad av:

Harald Zetterquist, medicinskt ansvarig läkare hos Min Doktor

Dela artikeln: