Av: Min Doktor, 2023-12-08

Antalet fall av kikhosta ökar i Sverige

Antalet inrapporterade fall av kikhosta ökar kraftigt i Sverige, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Kikhosta kan orsaka allvarlig sjukdom hos spädbarn, och vara potentiellt livshotande. Min Doktors sjuksköterska berättar vad du kan göra för att skydda dig själv och små barn i din närhet mot kikhosta. 

Hur vanligt är kikhosta?

Kikhosta är relativt ovanligt. Mellan 2014-2019 rapporterades cirka 600-800 fall i Sverige enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Under pandemiåren 2021-2022 sjönk antalet ner till 11 och 13 fall, men under 2023 har siffran ökat till 91 fall hittills i år. 

Så smittar kikhosta

Kikhosta är mycket smittsamt och är en så kallad droppsmitta. Du kan smittas genom att någon nyser eller hostar, eller att du tar på ytor där smittämnen fastnat och sedan rör vid ögon, näsa eller mun. 

– Kikhosta känns igen på hostattacker med ett kiknande ljud vid inandning. Hostan kan i vissa fall medföra andningsuppehåll, vilket kräver akut vård, berättar Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, och fortsätter:

– Om du misstänker kikhosta hos ett barn under sex månader, eller om barnet har träffat någon som har kikhosta, är det mycket viktigt att kontakta sjukvården omgående. 

Hur skyddar man sig mot kikhosta?

Det finns vaccin mot kikhosta och barn och gravida rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att vaccinera sig. Om du som vuxen blir smittad av kikhosta är symptomen oftast inte allvarliga, men du riskerar att smitta andra som är känsligare, till exempel små barn.

– Genom att vaccinera dig när du är gravid, överförs antikropparna till barnet. Det innebär att det nyfödda barnet får ett skydd mot allvarlig sjukdom fram till dess att barnet vaccineras mot kikhosta vid 3 månaders ålder, berättar Lina Jägfalk. 

Utöver vaccination finns det några saker att tänka på för att skydda små barn mot att insjukna i kikhosta. Det handlar om att alla som är i kontakt med spädbarnet är noga med handhygienen, samt att barnet inte träffar personer med förkylningssymptom utanför den egna familjen. 

Lindring av kikhosta

De flesta som drabbas av kikhosta behöver ingen behandling, men kikhosta hos små barn kräver ofta sjukhusvård. Sök vård om du misstänker kikhosta hos ett barn under 1 år. För att lindra hosta finns det några knep att ta till.

  • Se till att få i dig mycket vätska, det kan lösa upp slemmet och göra det enklare att hosta upp.

  • Sov med några extra kuddar under huvudet, att ligga ner kan trigga hostreflexen.

  • Undvik rökiga miljöer.

  • Ibland kan aptiten försämras vid kikhosta. Försök äta lite och ofta, och något som du eller barnet tycker är gott. Det viktigaste är att få i sig mat.

Vem rekommenderas vaccination mot kikhosta?

Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds från 3 månaders ålder. Även gravida rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att vaccinera sig mot kikhosta efter graviditetsvecka 16, och senast 2 veckor innan beräknad förlossning.

Om du vill skydda dig själv mot kikhosta, eller är gravid och vill vaccinera dig mot kikhosta eller RS-virus, är du välkommen till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: