Välkommen till vår nya vårdcentral på Emporia

På Min Doktor Vårdcentral Emporia kan du få hjälp av specialistläkare med bedömning, behandling, rehabilitering, receptförskrivning och remittering. Våra legitimerade sjuksköterskor hjälper dig med bland annat provtagningar, vaccinationer, omvårdnad och omläggningar. Välkommen till en modern vårdcentral där du som patient alltid står i centrum.

Min Doktor öppnar vårdcentral på Emporia

All vård lämpar sig inte för digitala vårdmöten – ibland måste en läkare “klämma och känna” på besväret. Därför har vi öppnat en helt ny vårdcentral på köpcentret Emporia i Malmö. Välkommen att lista dig!

Psykologens fem tips för att må bra i coronakarantän

Sitter du, likt många andra, hemma i karantän för att undvika fortsatt smittspridning av coronaviruset?

Säsongsinfluensa, vaccination och covid-19/coronavirus

Min Doktors medicinska chef, Henrik Kangro, kommenterar några av de vanligt förekommande frågor som uppstått i samband med att coronaviruset SARS-CoV-2 – som ger upphov till sjukdomen covid-19 – sprider sig i bland annat Sverige.

Nu kan du få direktkontakt med barnmorska hos oss

Sedan en tid tillbaka kan du som patient välja att träffa en barnmorska direkt. Tidigare kunde du endast välja det via vissa besvärskategorier. Det här gör det smidigare att träffa en barnmorska hos oss.

Min Doktor expanderar – öppnar åtta nya mottagningar i höst

Med start i mitten av oktober växer Min Doktor. Under hösten öppnar vi åtta nya drop-in mottagningar, bland annat fyra i Skåne, men även i Västerås, Linköping och Umeå. Dessutom öppnar vi ytterligare en mottagning i Göteborg.

Nu kan vi hjälpa dig med kronisk ryggsmärta

Min Doktor behandlar nu även patienter med kronisk ryggsmärta. Du får hjälp med behandling, anpassad träning och andningstekniker.

Min Doktor hjälper gravida

Min Doktor hjälper nu även gravida kvinnor dygnet runt online. Genom ökad tillgänglighet vill vi få de gravida att känna sig säkrare och mindre oroliga.

ic_newsletter

Vill du ha våra utskick?

Tillåt oss att berätta för dig om vi t.ex. utökar vårt utbud samt att skicka nyhetsbrev och tips som vi tror kan vara relevanta för dig.

Vi lämnar inte ut din adress till någon annan.