Av: Min Doktor, 2021-03-15

Förbereda barn inför vårdbesök och vaccination

Läkarbesök kan upplevas som jobbiga för barn och ungdomar i alla åldrar. Det finns flera saker som du som förälder eller vårdnadshavare kan tänka på och göra inför att ditt barn ska besöka vården.

Vårdbesök kan vara besvärliga för barn och ungdomar i alla åldrar. Medicinska undersökningar och ingrepp, till exempel att få sprutor, är ofta en jobbig upplevelse för barn. Det är viktigt att barnet känner sig så tryggt som möjligt när hen kommer i kontakt med vården. Här är några tips kring vad du kan göra och vad som är bra att tänka på för att ditt barn ska klara av vårdbesöket så bra som möjligt.

Före besöket

Förklara för barnet: Inför ett vårdbesök eller en vaccination är det alltid bra att i förväg försöka förklara för ditt barn vad som kommer ske, varför en viss undersökning görs och vilken del av kroppen som kommer bli undersökt. Det är bra om du kan förklara händelseförloppet steg för steg, vad personalen på plats kommer att hjälpa till med och hur lång tid det kan ta. Barn brukar må bra av att kunna förbereda sig inför ovana situationer som kan vara jobbiga.

Skaffa kunskap och prata med personalen: Det är viktigt att du som vårdnadshavare är delaktig i vården av ditt barn och vad som kommer ske under ett visst besök. Att skaffa kunskap om en viss undersökning och att prata med personalen på vårdmottagningen eller sjukhuset brukar ge god information som du sedan kan förmedla till barnet inför besöket.

Utstråla trygghet: Barn fångar ofta upp hur du som vårdnadshavare beter dig inför ett vårdbesök. Om du utstrålar lugn och trygghet inför besöket kommer barnet sannolikt att ta till sig den känslan. Detta är särskilt viktigt när det gäller spädbarn och barn under 5 år, som kan ha svårt att förstå om du enbart med ord försöker förklara vad som kommer hända.

Låt barnet vara med i planeringen: Alla barn har rätt att vara delaktig i och bestämma över sin egen vård. I den utsträckning det är möjligt är det bra om barnet får uttrycka vad hen vill ska ske vid en viss undersökning. Barnet har även alltid rätt att träffa samma personer som hen tidigare kommit i kontakt med via vården, om det önskas.

Under besöket

Visa att du är närvarande: Det är viktigt att du som förälder är med barnet under hela undersökningen. Detta gäller särskilt spädbarn och yngre barn. Det är bra om du visar närvaro och tillsammans med personal förklarar vad som kommer ske under en viss undersökning eller ingrepp.

Lek med barnet: Ta gärna med någon leksak, ett gosedjur eller liknande som barnet kan leka med i väntrummet inför besöket. Det kan även vara bra att vid vissa skeden av en undersökning eller ingrepp leka med barnet, i syfte att distrahera hen från något som kan vara obehagligt – till exempel ett nålstick.

Visa förståelse för barnets reaktioner: Barn reagerar olika vid besvärliga situationer. Att ett barn gråter, skriker eller kanske är helt tyst är normalt. Det är viktigt att barnet får förmedla dessa känslor och att hen känner att du som förälder förstår.

Efter besöket

Var nära och ta in barnets upplevelser: Vissa undersökningar och medicinska ingrepp kan påverka ett barn i efterhand. Barnet kan visa detta på många olika sätt. Det är viktigt att du som förälder håller dig nära barnet efter ett besök och är mottaglig om barnet vill prata om eller förmedla känslor kring sin upplevelse.

Gör något roligt efteråt: Genom att göra något som barnet tycker om efter besöket skapar du en positiv association, som barnet kan ta med sig inför kommande besök.

Tips för att hantera vaccinering och sprutor

  1. Förklara för barnet varför en vaccination måste göras, att det är ett sätt att ge kroppen skydd mot farliga sjukdomar och att det jobbiga kommer att gå över snabbt.

  2. Se till att barnet har ätit och är utvilat inför vaccinationen.

Låt barnet förbereda sig på det sätt hen föredrar. Det kan handla om att visa förståelse för att barnet tycker situationen är obehaglig, att låta barnet leka eller förbereda sig mentalt i väntrummet inför vaccinationen.

  1. För äldre barn kan det vara ett alternativ att låta barnet ligga ner vid sticktillfället för att förebygga eventuell yrsel eller svimningskänsla.

I samband med sticktillfället, försök distrahera barnet genom att prata eller leka tillsammans med hen.

  1. Använd en receptfri bedövande kräm eller plåster för att lindra besvären från ett nålstick.

Barn ska aldrig tvingas till en vaccination, men det är viktigt att du som förälder visar att vaccinationer är något som måste tas och att det inte är något farligt. Om barnet vägrar är det bättre ni kommer tillbaka vid ett annat tillfälle. I de fallen bör du berätta för barnet att du förstår att de inte vill, men att de behöver vaccineras precis som de flesta av deras kompisar. Efter ett par veckors avvaktan kommer ni tillbaka och genomför vaccinationen. Då känner sig barnet lyssnat på men förstår att det ändå är ni som vårdnadshavare som bestämmer.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn behöver råd och stöd kring en vaccination, kan du kostnadsfritt komma i kontakt med en sjuksköterska genom vår digitala vaccinationsrådgivning.

Om ditt barn upplever ett besvär som du vill undersöka, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Dela artikeln: