Av: Min Doktor, 2021-02-25

Flera fördelar med att träffa psykolog online

Hos Min Doktor kan du träffa en legitimerad psykolog online för att få behandling med KBT, kognitiv beteendeterapi. Flera studier visar att KBT online är jämförbart med att träffa psykologen via ett fysiskt möte.

Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som en viktig del i en psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar minst lika bra online.

– De jämförande studier som finns tyder på att vanliga besvär som depression och ångest behandlas lika effektivt digitalt som vid fysiska möten. Som patient är det antagligen viktigare att välja den typ av kontakt som känns bra, och där en som patient tror sig ha möjlighet att slutföra hela behandlingen förklarar Olof Johansson, psykolog hos Min Doktor.

Lättare att genomföra hela behandlingen

Om du mår dåligt, är stressad eller har svårt att sova kan du behöva söka hjälp för att få bukt med dina problem. KBT innebär att man stegvis förändrar hur man mår och beter sig. För många är det en utmaning att slutföra sin behandling, vilket kan underlättas när behandlingen sker online.

– Förenklat kan man säga att det viktigaste med en behandling är att man genomför den. KBT online är flexibelt, du kan träffa psykologen oavsett var du är, vilket passar vissa mycket bra.

Tätare kontakt online

Studier visar också att patient och behandlare får en lika bra relation oavsett om deras möten sker fysiskt eller online. En annan fördel är att man kan ha kontakt oftare om man ses online. Andra styrkor är att psykologer upplever att det är lättare att följa behandlingsprotokollet.

– Precis som i alla annan behandling finns det inom psykologi och KBT ett behandlingsprotokoll, en sorts manual för hur psykologen ska göra vid en viss typ av besvär. Inom psykologin är ett ganska välkänt problem att man avviker från protokollet, kanske för att patienten vill prata om något annat. Vid KBT online får psykologen hjälp på traven att hålla sig till protokollet, vilket har bra effekt på patientens mående.

Lättare för patienten att komma ihåg

Sist, men inte minst, får du som patient lättare tillgång till informationen.

– Hos oss har patienten tillgång till all konversation och allt material, mellan samtalen och även efter behandlingen. Det blir som en manual som man kan gå tillbaka till, säger Olof.

Dela artikeln: