Av: Min Doktor, 2019-02-15

Så går det till när du träffar psykolog hos Min Doktor

Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Genom att träffa en psykolog online kan du snabbt få hjälp när det passar dig. Här berättar vi hur det går till när du träffar en psykolog hos Min Doktor.

Hos Min Doktor arbetar legitimerade psykologer som använder sig av KBT, kognitiv beteendeterapi. Det finns många studier som visar att KBT är en metod som lämpar sig särskilt bra att använda online.

– KBT innebär att du arbetar strukturerat med din förändring. Du sätter upp mål, du analyserar dina utmaningar och vad du behöver förändra för att ta dig till dina mål. Det finns olika strategier inom KBT för hur du förändrar dina vanor, hur du beter dig eller hur du mår, säger Olof Johansson, psykolog hos Min Doktor.

Viktigt att få hjälp tidigt

Om du mår psykiskt dåligt, exempelvis att du dagligen har känt dig nedstämd under minst två veckor, har haft svårt att sova under mer än fyra veckor, har stressproblem eller har svårt att klara av din vardag som tidigare, kan du söka vård hos oss. Även om du inte är säker på om du behöver hjälp, kan du kontakta oss för att få en professionell bedömning och en rekommendation kring hur du ska gå vidare.

– När det gäller psykisk ohälsa är det viktigt att söka hjälp tidigt, ju längre tid du har haft problemen och ju sämre du mår desto längre tid kan det ta att må bra igen. Jag träffar patienter som har känt sig stressade i över ett halvår, men som har dragit sig för att söka hjälp. Det är ett stort steg att erkänna för sig själv att man mår dåligt, men jag hoppas att fler vågar göra det för sin egen skull, säger Olof Johansson.

Stegvis förändring med uppgifter och samtal

Om läkaren eller psykologen bedömer att du behöver hjälp får du ofta kontakt med din psykolog redan samma dag för att boka in ett första videomöte. Tillsammans skapar ni en behandlingsplan anpassad efter dina behov. Du arbetar stegvis för att identifiera dina problem och för att förändra ditt tankemönster och hur du agerar. Din psykolog finns tillgänglig under hela processen för råd och stöd. Efter varje möte får du en uppgift, och när den är genomförd bokar ni in ett nytt möte.

– Du kan exempelvis få i uppgift att under en vecka kartlägga vad du gör varje timme och hur det får dig att må. När uppgiften är genomförd pratar vi om hur den kändes och vi reflekterar över resultatet, för att sedan ta nästa steg framåt. En bra sak med att träffa en psykolog hos oss är att du behåller allt material utöver videomötena skriftligt, och du kan gå tillbaka och fundera över vad din psykolog sa för flera träffar sedan.

Flexibiliteten är en fördel

Andreas Larsson har träffat en psykolog hos Min Doktor för problem med stress. För honom gav träffarna och den strukturerade behandlingsplanen snabbt ett positivt resultat.

– Efter att jag bedömts av Min Doktors läkare fick jag snabbt träffa en psykolog. Så här i efterhand tror jag det var viktigt att det gick snabbt för att inte börja må ännu sämre. Jag tycker att det är lika bra att träffa psykolog online som fysiskt, om inte bättre. Det är flexibelt och skönt att kunna sitta hemma under träffarna, och jag gillar upplägget med de olika uppgifterna mellan samtalen, säger Andreas Larsson.

Dela artikeln: