Av: Min Doktor, 2022-01-23

Så går det till när du träffar psykolog hos Min Doktor

Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Genom att träffa en psykolog online kan du på ett enkelt sätt få hjälp när det passar dig. Här berättar vi hur det går till när du träffar en psykolog hos Min Doktor.

Hos Min Doktor arbetar legitimerade psykologer som använder sig av KBT, kognitiv beteendeterapi. Det finns många studier som visar att KBT är en metod som lämpar sig särskilt bra att använda online.

– KBT innebär att du arbetar strukturerat med din förändring. Du sätter upp mål, du analyserar dina utmaningar och vad du behöver förändra för att ta dig till dina mål. Det finns olika strategier inom KBT för hur du förändrar dina vanor, hur du beter dig eller hur du mår, säger Olof Johansson, psykolog hos Min Doktor.

Viktigt att få hjälp tidigt

Om du mår psykiskt dåligt, exempelvis att du dagligen har känt dig nedstämd under minst två veckor, har haft svårt att sova under mer än fyra veckor, har stressproblem eller har svårt att klara av din vardag som tidigare, kan du söka vård hos oss. Även om du inte är säker på om du behöver hjälp, kan du kontakta oss för att få en professionell bedömning och en rekommendation kring hur du ska gå vidare.

– När det gäller psykisk ohälsa är det viktigt att söka hjälp tidigt, ju längre tid du har haft problemen och ju sämre du mår desto längre tid kan det ta att må bra igen. Jag träffar patienter som har känt sig stressade i över ett halvår, men som har dragit sig för att söka hjälp. Det är ett stort steg att erkänna för sig själv att man mår dåligt, men jag hoppas att fler vågar göra det för sin egen skull, säger Olof Johansson.

Stegvis förändring med psykologen som stöd

Det första som sker är att du tillsammans med din psykolog gör en kartläggning av dina besvär. Det sker vanligtvis genom att du på egen hand gör registreringar i din vardag och funderar över vilka förändringar du faktiskt vill göra. Ditt arbete följs upp med ett videosamtal med din psykolog och tillsammans skapar ni en behandlingsplan anpassad efter dina behov.

Därefter arbetar du stegvis med din behandling. Varje steg har olika fokus som till exempel att identifiera dina problem, förändra ditt tankemönster eller förändra dina vardagsrutiner. Din psykolog finns tillgänglig under hela processen för råd och stöd. Efter varje steg har du en avstämning med din psykolog som hjälper dig vidare i behandlingen. En del av det du arbetar under behandlingen kan vara krävande och innebära att du får utmana dig själv att göra sådant du vill men kanske känner dig rädd eller orolig för.

– Du kan exempelvis få i uppgift att under en vecka öva dig på att vara mer socialt aktiv eller att träna dig på att släppa kontrollen över saker. När uppgiften är genomförd har du en avstämning med din psykolog för att sedan ta nästa steg framåt, berättar Olof och fortsätter:

– En bra sak med att träffa en psykolog hos oss är att du behåller allt arbetsmaterial du använder under behandlingen. Du kan också gå tillbaka i behandlingen och se vad din psykolog skrivit i tidigare besök. Det blir med andra ord enkelt att ta med dig din behandling.

"Så här i efterhand tror jag det var viktigt att jag fick hjälp snabbt för att inte börja må ännu sämre."

Andreas Larsson, patient

Flexibiliteten är en fördel

Andreas Larsson har träffat en psykolog hos Min Doktor för problem med stress. För honom gav träffarna och den strukturerade behandlingsplanen snabbt ett positivt resultat.

– Efter att jag hade bedömts av Min Doktors läkare fick jag snabbt träffa en psykolog. Så här i efterhand tror jag det var viktigt att det gick snabbt för att inte börja må ännu sämre. Jag tycker att det är lika bra att träffa psykolog online som fysiskt, om inte bättre. Det är flexibelt och skönt att kunna sitta hemma under träffarna, och jag gillar upplägget med de olika uppgifterna mellan samtalen, säger Andreas Larsson.

Faktagranskad av:

Olof Johansson, legitimerad psykolog

Dela artikeln: