Av: Min Doktor, 2023-10-13

Därför är det läkemedelsbrist i Sverige

Antalet restnoterade läkemedel har ökat under 2023 enligt statistik från Läkemedelsverket. Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor, ger 4 råd om hur du ska tänka när det blir brist på medicin du behöver.

Läkemedelsbristen beror på flera faktorer

När ett läkemedel tillfälligt tar slut hos läkemedelsföretaget kallas det för att det har skapats en restsituation, att läkemedlet är restnoterat. 

– Ibland kan samma läkemedel dock fortfarande finnas i en annan förpackningsstorlek eller läkemedelsform, och ofta finns likvärdiga alternativ till läkemedlet tillgängligt, säger Hans Lindholm, specialistläkare hos Min Doktor.

En restsituation kan ha flera olika orsaker, till exempel:

 • Problem med tillverkningen av läkemedlet

 • Brist på den aktiva substansen som krävs för att tillverka läkemedlet

 • Brist på andra komponenter som ingår i läkemedelsframställningen

 • Problem med läkemedlets kvalitet

 • Högre efterfrågan än väntat

 • Att många aktörer i läkemedelskedjan håller mindre lager av ekonomiska skäl.

Vilka läkemedel är det brist på?

Under 2023 har restnoteringarna ökat i Sverige, där vi bland annat har kunnat läsa i media om brist på penicillinet Kåvepenin och brist på läkemedlet Ozempic.

– Där har efterfrågan på läkemedlet inte kunnat möta tillgången, vilket lett till en restsituation, berättar Hans Lindholm.

För att ta reda på alla läkemedel som är restnoterade i Sverige, se Läkemedelsverkets hemsida. Där står även hur lång läkemedlet förväntas vara slut i lager.

Åtgärder att vidta om ett läkemedel är slut

Att ett läkemedel blir restnoterat är svårt att göra någonting åt som patient, men det finns några saker du själv kan göra och tänka på vid en eventuell läkemedelsbrist:

 1. Kontakta ditt apotek

  Ditt närmsta apotek kan hjälpa dig att se om läkemedlet finns i lager hos dem eller hos något annat apotek. De kan också kolla om läkemedlet finns i en annan förpackningsstorlek eller läkemedelsform, och efter likvärdiga alternativ till läkemedlet.

 2. Kontakta sjukvården

  Om varken läkemedlet eller likvärdiga alternativ till läkemedlet finns, behöver du kontakta sjukvården för att få ett annat recept utskrivet åt dig. Kontakta i första hand din ordinarie läkare, men om det är bråttom och du riskerar att stå utan behandling kan Min Doktor hjälpa dig i vår digitala tjänst

 3. Sök på FASS

  Fass kan du söka efter ditt läkemedel för att se vilka apotek som har det i lager.

 4. Hämta ut dina läkemedel i tid

  Genom att hämta ut dina receptbelagda läkemedel i god tid innan de tar slut, har du tid att söka efter läkemedlet på ett annat apotek eller kontakta sjukvården för att få ett nytt recept utskrivet utan stress. Socialstyrelsen rekommenderar att du har en månads förbrukning av medicin och förbrukningsartiklar hemma.

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, specialistläkare hos Min Doktor

Dela artikeln: