Av: Min Doktor, 2023-05-25

Misofoni – när vissa ljud orsakar starkt obehag

Kollegan bredvid sörplar i sig kaffet, biter av ett äpple och knappar på tangentbordet – du är inte ensam om att vara känslig för ljud. Men ibland innebär ljudöverkänslighet att du känner ett så starkt obehag att du inte kan hantera det. Då kan du vara drabbad av misofoni. Min Doktors psykolog förklarar vad misofoni är, dess symptom och ger några råd åt dig som är överkänslig mot ljud.

Vad är misofoni?

Misofoni är ett tillstånd som innebär att den drabbade reagerar starkt på vissa ljud, som till exempel gäspande, smaskande eller knappande på tangentbord.

– Misofoni innebär inte en överkänslighet mot ljud generellt och det har inte heller med ljudvolym att göra. Det handlar om vissa specifika och ofta vanliga ljud – ljud som andra människor i regel inte lägger märke till, säger Ricardo Correa, psykolog hos Min Doktor och fortsätter:

– Ljuden kan vara så triggande att den som är drabbad begränsar sitt liv och undviker att umgås med andra, vilket kan ge nedstämdhet som följd. Det saknas fortfarande mycket forskning kring misofoni, därför vet vi varken hur vanligt det är eller varför vissa drabbas. 

Hur vet jag om jag har misofoni?

Exakt vilka ljud som som triggar kan variera från person till person, men utmärkande triggers för misofoni är upprepande ljud, som till exempel tuggande. Ljuden går inte att ignorera för den som är drabbad. 

– Det är mycket svårt för den drabbade att skifta fokus från ljudet samtidigt som känslor av obehag eller irrationell ilska uppstår. Ibland kan man till och med få fysiska reaktioner av stark ångest, berättar Ricardo Correa.

Vanliga triggande ljud vid misofoni är:

 • Gäspningar

 • Flåsande

 • Harklingar

 • Tuggande

 • Smaskande

 • Knappande på tangentbord

 • Knäckande fingerleder

 • Hostande

 • Sörplande 

 • Smackande

 • Nysningar

 • Snytningar

 • Tickandet från en klocka

Kan man göra något åt misofoni? 

Det saknas fortfarande mycket forskningsunderlag kring misofoni och det är ännu inte en egen diagnos. Därför saknas också diagnostiska kriterier för att kunna fastställa om du lider av misofoni. En möjlig behandling är KBT, kognitiv beteendeterapi, som bland annat används vid behandling av fobier

Råd till dig som är ljudöverkänslig

 • Berätta
  Att berätta för andra vilka ljud som triggar dig och hur de får dig att må kan leda till ökad förståelse från andra.

 • Distrahera
  Använd hörlurar med musik eller vitt brus (white noise) för att distrahera från de triggande ljuden.

 • Behandla
  KBT-behandling, där du gradvis och under kontrollerade former exponeras för triggers, kan hjälpa. 

När ska jag söka vård?

Om vardagliga ljud begränsar ditt dagliga liv, om du känner dig nedstämd eller om dina reaktioner på ljud påverkar dina nära relationer, kan du kontakta Min Doktor. Hos oss arbetar legitimerade psykologer som använder sig av digital KBT som metod. 

Faktagranskad av:

Ricardo Correa, legitimerad psykolog

Dela artikeln: