Av: Min Doktor, 2023-11-20

Öka ditt skydd mot lunginflammation

Visste du att pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation? Genom att vaccinera dig mot pneumokocker ökar du ditt skydd och chanserna för att hålla dig frisk i vinter.

Pneumokocker kan ge upphov till besvärliga symptom, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination om du antingen är över 65 år, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, om du får vissa typer av behandling eller om du av någon anledning har nedsatt immunförsvar. 

– Personer i alla åldrar kan drabbas av infektioner till följd av pneumokocker, men barn som är yngre än två år och personer som är äldre än 65 år löper större risk att drabbas av allvarligare symptom, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Smittsamma bakterier

Pneumokockbakterier smittar mycket lätt och du kan bära på pneumokockbakterier i näsa och svalg utan att själv insjukna, och därmed smitta andra utan att veta om det.

– Det kan räcka med en nysning eller hostning från en person som inte ens vet om att den bär på på bakterierna för att sprida smittan vidare, vilket gör det svårt att skydda sig mot pneumokocker, säger Lina Jägfalk och fortsätter:

– Pneumokockbakterier kan i värsta fall orsaka allvarliga tillstånd, som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, även om det är ovanligt. Vaccination är ett enkelt sätt minska risken för att drabbas. 

Två olika typer av vaccin

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker. Det ena, Apexxnar, ger skydd mot 20 olika typer av pneumokockvirus som kan orsaka lunginflammation och anses ge ett livslångt skydd. Det andra vaccinet, Pneumovax, skyddar inte mot lunginflammation utan de allvarliga följdsjukdomar du kan få om du drabbas av lunginflammation. Skyddet varar i cirka 5 år.

Välkommen in till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar för att få råd om just din vaccination från någon av våra erfarna sjuksköterskor. 

Passa även på att vaccinera dig mot årets influensavirus i samband med din vaccination mot pneumokocker. Läs mer om influensavaccination.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: