Av: Min Doktor, 2023-02-20

Så lär du dig skilja på pollenallergi och covid-19

Våren är på väg och med den även pollensäsongen. Rinnande näsa, nysattacker, nästäppa, trötthet och hosta är symptom som kännetecknar pollenallergi, men symptomen kan även förekomma vid covid-19. Hur vet man om man har pollen eller corona? Min Doktors läkare reder ut hur du skiljer symptomen åt.

Kännetecken vid pollenallergi 

Vanliga symptom vid pollenallergi är snuva, nästäppa, nysningar, trötthet och i vissa fall andningssvårigheter och rethosta. De flesta behöver någon form av behandling för att lindra sin pollenallergi. För många räcker det med receptfria preparat, men om de inte lindrar dina besvär kan du behöva söka vård. Då kan du behöva nässpray med både antihistamin och kortison utskrivna av en läkare.

– Det är alltid viktigt att börja ta preparaten så fort du känner de första symptomen av pollenallergi, för att få ut bästa effekt av medicineringen, säger Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor och fortsätter:

– Om möjligt är det just nu ännu viktigare att påbörja sin pollenmedicinering i tid, för att slippa få en allergireaktion av pollen och därmed slippa oro över att symptomen skulle kunna vara covid-19.

Kännetecken vid covid 19 

Vid covid-19 är det vanligt att få symptom som snuva, hosta, halsont, huvudvärk, ont i muskler och leder, andningssvårigheter och feber. Nedsatt lukt- och smaksinne är också ett typiskt tecken på sjukdomen. 

– Vi har under pandemin fått bevittna att covid-19 kan orsaka allvarliga komplikationer och ibland livshotande tillstånd. Därför är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda både sig själv och andra mot spridning av viruset, säger Hans Lindholm.

Pollen eller covid?

Snuva, nästäppa, nysningar, trötthet, rethosta och andningssvårigheter kan förekomma vid både pollenallergi och covid-19, men det finns sätt att skilja åkommorna åt.

– En sak att komma ihåg är att du aldrig får feber av allergi. Även muskelvärk och nedsatt smak- och luktsinne är vanligt vid covid-19 men brukar inte förekomma i samband med pollenallergi, medan röda och kliande ögon är vanligt vid pollenallergi men mindre vanligt vid covid-19. En snuva orsakad av allergi brukar oftast vara klar och rinnig, medan du oftast får en tjockare snuva vid covid-19.

Utmärkande symptom vid pollenallergi

  • Röda, kliande ögon

  • Klar, rinnig snuva

Utmärkande symptom vid covid-19

  • Feber

  • Ont i muskler och leder

  • Nedsatt smak- och luktsinne

  • Tjock snuva

Få hjälp hos Min Doktor

Min Doktor kan hjälpa både dig som misstänker pollenallergi och vill ha en diagnos och råd om behandling, dig som redan vet om att du har pollenallergi men inte blir hjälpt av receptfria behandlingsmetoder, och dig som behöver förnya recept för dina pollenpreparat

Om du misstänker covid-19 och känner dig så påverkad av symptomen att du tror att du behöver vård, kan du ta kontakt med Min Doktor för att få hjälp med bedömning och behandling. Du bör omgående kontakta akutsjukvård via 112 om du, ditt barn eller någon närstående har mycket svårt att andas eller upplever andra allvarliga symptom.

Min Doktor erbjuder vaccin mot coronavirus vid flera av våra vaccinationsmottagningar. Här kan du hitta mer information om vaccination mot covid-19.

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor

Dela artikeln: