Av: Min Doktor, 2024-07-02

Så agerar du vid en allergisk reaktion

Att drabbas av anafylaktisk chock är ovanligt, men kan innebära akut livsfara. Min Doktors läkare berättar om hur du känner igen tecknen och hur du ska agera om du, eller någon i din närhet, drabbas av en allvarlig allergisk chock.

Vad är en allergisk chock?

Du kan få en allergisk reaktion när din kropps immunförsvar överreagerar på ett visst ämne, ett så kallat allergen. För att få en allergisk reaktion behöver din kropp ha utsatts för allergenet tidigare. Det innebär att du inte får en allergisk reaktion första gången du exponeras för allergenet.

Allergiska reaktioner är vanliga och oftast helt ofarliga, men i sällsynta fall kan den allergiska reaktionen bli så kraftig att den leder till allergisk chock, så kallad anafylaxi. 

– Anafylaxi är ett mycket allvarligt medicinskt tillstånd som är potentiellt livsfarligt utan behandling, säger Hans Lindholm, specialistläkare hos Min Doktor och fortsätter:

– Ofta startar reaktionen inom några minuter efter att du har utsatts för allergenet och du får snabbt starka symptom. Ibland kan det dock ta upp till två timmar innan reaktionen sätter igång. Om du eller någon i din närhet drabbas av anafylaxi ska ni genast ringa 112.

Orsaker och symptom vid allergiska reaktioner

Om du får en allergisk chock får du ofta under kort tid flera olika symptom. Utan behandling blir du snabbt sämre. Symptomen innefattar vanligen:

 • Klåda och nässelutslag över kroppen. Ofta börjar klådan i hårbotten för att sedan sprida sig till ansikte, handflator och fotsulor.

 • Svullnad i tunga, läppar och svalg, ibland även i kombination med domningar och klåda.

 • Svårt att andas

 • Svimningskänslor, yrsel, kallsvettningar

 • Oregelbunden puls

 • Kräkningar eller diarré

 • Trötthet och matthet

 • Förvirring och ångest

Anafylaxi kan orsakas av exempelvis mat, läkemedel och gifter. Bland de vanligare tillhör:

 • Nötter som jordnötter, hasselnötter och valnötter

 • Mandlar

 • Fisk och skaldjur

 • Ägg

 • Mjölk

 • Soja

 • Frukt

 • Läkemedel som penicillin, aspirin och ibuprofen

 • Getingstick och bistick

 • Huggormsbett

Så hjälper du vid en anafylaktisk chock

Om du, eller någon i din närhet, drabbas av anafylaxi är det viktigt att agera snabbt. Följ nedan steg:

 1. Ge adrenalin
  Om den drabbade personen har en adrenalinpenna ska du använda den. Spruta in läkemedlet på lårets yttersida. Du kan sticka genom tunnare kläder. Adrenalin ska ges så snabbt som möjligt vid anafylaxi.

 2. Ring 112
  Berätta för larmoperatören att det rör sig om allergisk chock. Även om den drabbade personen börjar må bättre är det viktigt att alltid ringa 112 vid allvarlig allergisk reaktion. Symptomen kan återkomma.

 3. Kontrollera andning
  Om den drabbade personen har svårt att andas, sätt personen upp. Påbörja hjärt-lungräddning omedelbart om personens andning eller hjärta stannar. 

 4. Stanna tills sjukvårdspersonal anländer
  Det är viktigt att stanna hos den drabbade, även om personen mår bättre. Berätta för sjukvårdspersonalen om du har gett adrenalin och när du gav den, eller om det inte funnits någon adrenalinpenna att tillgå.

– Även om anafylaxi är ovanligt, kan händelseförloppet snabbt eskalera till en livshotande situation. Du kan tillfälligt må bättre för att sedan snabbt bli sämre igen. En allergisk chock kan i ovanliga fall hålla i sig i flera dagar, berättar Hans Lindholm.

När ska man söka vård vid allergisk reaktion?

Vid en misstänkt allergisk chock ska man omedelbart ringa 112. Det är viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt eftersom anafylaxi är potentiellt livshotande. 

Om du vet om att du har en allvarlig allergi finns det några saker du själv kan göra för att minska risken för att drabbas av allergisk chock. Se till att alltid bära med dig två adrenalinpennor, och kolla regelbundet att dess bäst före-datum inte har löpt ut. Det är viktigt att både du själv och dina närstående vet hur pennan ska användas. Informera gärna även vänner samt eventuell arbetsplats, skola eller förskola om din eller ditt barns allvarliga allergi och hur de ska agera vid anafylaktisk chock.

Försök också i största möjliga mån undvika de allergener som du vet triggar din allergi. Om du har allvarlig allergi mot ett födoämne, läs noga innehållsförteckningar och menyer innan du äter. Om du har allergi mot bi- eller getingstick, försök undvika att vistas där insekterna finns och använd repellerande insektsmedel.

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, specialistläkare hos Min Doktor

Dela artikeln: