Av: Min Doktor, 2019-08-13

Tips och råd för barn med separationsångest

Hösten närmar sig och för många familjer innebär det skol- eller förskolestart. Att både barn och föräldrar känner sig lite oroliga inför det är inget konstigt, och ofta brukar det gå bra. Som förälder är det viktigaste du kan göra att inge trygghet.

För små barn som ska börja förskolan är det ofta föräldern som känner oro. Lite äldre barn kan själva känna oro inför förskole- eller skolstart, eller inför ett byte av skola. Allt från ny miljö, till nya vänner och nya krav kan oroa och separationsångest kan komma krypandes.

– Ångest kan bero på flera olika saker och är vanligt förekommande hos barn och ungdomar. Hos barn under 10 år är separationsångest ett av de absolut vanligaste ångestbesväret. Hos äldre barn är social ångest vanligt, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Visa att du är trygg och prata med barnet

Separationsångest innebär att barnet upplever väldigt stor oro och ångestsymptom inför att lämna hemmet eller inför att skiljas från personer som barnet står känslomässigt nära. Det kan visa sig exempelvis genom att barnet vägrar gå till förskolan, eller vägrar sova annat än intill personer som hen känner sig trygg med. För små barn kan det handla om att man inte förstår att föräldern kommer tillbaka. För äldre barn kan det vara något på förskolan eller skolan som oroar barnet.

– Att inge trygghet och prata med barnet är jätteviktigt, men också att fundera över ett antal viktiga punkter. Till exempel om barnet är tryggt i skolan, eller hur relationerna med vänner och personal ser ut. För mindre barn är det viktigt att fundera över hur avskeden ser ut och om barnet har någon anknytningsperson på förskolan, säger Olof och fortsätter:

– Ett tips är att inkludera barnet genom att prata med ditt barn om hur hen känner. Men trösta inte överdrivet mycket, på sikt behöver barn kunna hantera sin egen rädsla och dessutom kan tröst bland tolkas som att det verkligen finns något att vara orolig för.

Läs och prata med andra

Som förälder kan det kännas skrämmande och väcka starka känslor om ens barn drabbas av separationsångest. Det vanligt att känna sig frustrerad och rädd, men också vanmakt över att det är svårt att hjälpa sitt barn.

– Ett annat tips är att skaffa dig mer kunskap och ta hjälp själv. Läs böcker eller prata med någon som är kunnig och arbetar med barn. Att få mer kunskap kan göra dig tryggare och samtidigt hjälpa dig att hitta strategier för hur du kan hantera just ditt barns ångest på ett konstruktivt sätt.

Försök vara lugn

Försök att behålla humöret även när du blir frustrerad.

– Hos barnet är upplevelsen stark och ofta blir det ännu värre om barnet får skäll eller får skämmas för att hen inte vågar det som andra vågar. Så försök hålla dig lugn och läs på om hur du kan bemöta ångest på ett sätt som leder er framåt, säger Olof.

Dela artikeln: