Av: Min Doktor, 2023-11-17

Så lindrar du din hosta

Hosta är vanligt vid förkylning och influensa. Det är kroppens sätt att göra sig av med slem, främmande partiklar och annat som irriterar luftvägarna. Med några enkla tips kan du göra hostan mer uthärdlig.

Hosta är en skyddsreflex som utlöses när slemhinnan i luftrören blivit irriterad. Det kan bero på att du har andats in partiklar som irriterar, svalt fel eller drabbats av en infektion som påverkar dina slemhinnor. Hosta är kroppens sätt att göra sig av med det som irriterar luftvägen.

– Om man har kraftig hosta och feber i mer än fyra dygn är det bra att ta kontakt med sjukvården för undersökning, likaså om du har hosta i mer än tre veckor som inte verkar avta eller känner att det är svårt och tungt att andas eller blir allt mer andfådd, säger Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor och fortsätter:

– Sök också vård om barn under ett år har hosta med kikningar eller om barn under två har besvärande hosta. Om man hostar upp blod ska man så snart som möjligt ta kontakt med sjukvården.

Tips som lindrar din hosta

Eftersom hostan har en funktion – att transportera bort det som irriterar luftrören – är det viktigt att inte försöka dämpa hostan i onödan. Däremot går hostan att lindra. Det bra att dricka ordentligt. Drick gärna varmt som honungsvatten eller te, det kan lindra. Låt bli att röka och undvik rökiga lokaler, det irriterar luftrören ännu mer.

– Studier har visat att hostmediciner har en liten effekt på läkningsförloppet, man har inte sett någon bättre effekt av hostmedicin än av honungsvatten, även om vissa upplever effekt av hostmedicin. Man ska därför inte ha för stora förväntningar på hostmedicin, utan det viktigaste är att försöka dricka mycket och vänta ut hostan, säger Hans.

När ska jag söka hjälp för hosta?

Hosta går ofta över av sig själv, även om det ibland kan ta ett tag. Om du har kraftig hosta och feber i mer än fyra dygn, eller om din hosta inte visar tecken på att avta efter tre veckor, kan du kontakta Min Doktor. Vi hjälper dig att få rätt behandling.

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor

Dela artikeln: