Av: Min Doktor, 2023-04-03

Nytt vaccin mot denguefeber - därför ska du vaccinera dig

Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen finns i över 120 länder, och tidigare har man endast kunnat skydda sig genom myggmedel. I februari i år lanserades det i Sverige ett vaccin mot denguefeber, som Min Doktor nu erbjuder.

Denguefeber ger influensaliknande symptom med feber och hudutslag. Vissa drabbas av svår sjukdom med organblödningar vilket kan vara livshotande.

– Det finns olika typer av denguevirus, vilket gör att du kan drabbas av denguefeber flera gånger. Risken för allvarlig sjukdom ökar om du tidigare insjuknat i denguefeber, berättar Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner.

Stor risk att drabbas

Denguefeber finns i alla subtropiska och tropiska områden på jorden och är vanlig i både Afrika, Asien och Mellan- och Sydamerika. Under den senaste tiden har det också rapporterats utbrott på Ibiza, och enstaka fall i både Spanien och Frankrike. 390 miljoner fall rapporteras årligen, varav cirka 20 000 dödsfall.

– Smittan sprids via mygg och kan förekomma överallt i ett land, till skillnad från exempelvis malaria som ofta är vanligare om man reser på landsbygden, berättar Lina Jägfalk och fortsätter:

– Egentligen kan man säga att det är större risk att få denguefeber än exempelvis hepatit A. Därför är det glädjande att ett vaccin äntligen är på plats och att vi kan erbjuda det till alla som planerar en utlandsresa. Tidigare har man bara kunnat skydda sig mot sjukdomen genom myggmedel.

Vaccinera dig hos Min Doktor

Det nya vaccinet, som fått namnet Qdenga, kan ges från 4 års ålder. Två doser med 3 månaders mellanrum. I dagsläget rekommenderas inte någon påfyllnadsdos. Vaccinet ska inte ges till dig som är gravid. 

Välkommen på drop-in på din närmaste Min Doktor-mottagning för att vaccinera dig mot denguefeber inför din resa. 

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: