Av: Min Doktor, 2023-10-02

Första vaccinen mot RS-virus godkända av EU

Två nya vaccin mot RS-virus har blivit godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Båda vaccinen kan tas av dig som är över 60 år, och det ena vaccinet kan även tas av gravida för att skydda spädbarn mot RS under de första sex månaderna. Min Doktors sjuksköterska Lina Jägfalk reder ut vad du behöver veta om RS-virus och de nya vaccinen. 

Om RS-virus

RS-virus ger för de flesta samma symptom som en vanlig förkylning med snuva, halsont, hosta och feber. Men små barn, äldre personer och personer i riskgrupp har högre risk att drabbas av svår infektion i de nedre luftvägarna, vilket bland annat kan orsaka bronkiolit och lunginflammation. 

– RS-virus finns i hela världen och i Sverige brukar utbrott framförallt inträffa mellan oktober och mars månad, berättar Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vaccin och fortsätter:

– Viruset smittar mycket lätt och kan överleva utanför kroppen flera timmar på till exempel hårda ytor. Tidigare har hygienåtgärder varit det enda sättet att skydda sig mot RS-virus, därför är det glädjande att det nu har kommit vaccin mot sjukdomen. 

När blir RS-vaccin tillgängligt för gravida i Sverige?

Det är två olika vaccin mot RS som har blivit godkända av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. Vaccinen har fått namnen Arexvy samt Abrysvo. 

– Det vaccin som fått namnet Abrysvo har även fått godkännande av EMA att ges till kvinnor under den sista tredjedelen av graviditeten, vilket skyddar barnet från RS-virus under de första sex månaderna, säger Lina Jägfalk.

Vaccinet Abrysvo blev tillgängligt i Sverige under hösten 2023.

När blir RS-vaccin tillgängligt för personer från 60 år i Sverige?

Även vaccinet Arexvy blev tillgängligt i Sverige under hösten 2023.

– Vaccinet kan tas av dig som är är 60 år eller äldre, och skyddar dig mot svår sjukdom som i många fall kan kräva sjukhusvård , berättar Lina Jägfalk.

Inga allvarliga biverkningar

I de studier som EMA använt som underlag för att godkänna vaccinen har trötthet, ömhet vid stickstället och i vissa fall lätt feber, diarré eller kräkningar noterats som biverkningar för gravida och äldre. Andra biverkningar än dessa är sällsynta.

– Båda vaccinen har i studierna visat hög skyddseffekt klassats med hög säkerhetsprofil, avslutar Lina Jägfalk. 

Vaccinera dig hos Min Doktor

Du som är gravid eller över 60 år kan nu vaccinera dig mot RS-virus på Min Doktors vaccinationsmottagningar. För mer information om utbud, se din närmaste mottagning.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vaccin

Dela artikeln: