Brännskada

Träffa läkare online

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Brännskador kan innebära alltifrån ytliga rodnader till livshotande tillstånd. Hur allvarlig skadan är avgörs av var den sitter, hur stor den är och hur djupt den gått. Lättare brännsår läker av sig själva medan svårare ibland kräver akut vård.

Vanliga symptom

Symptomen delas in efter hur djupt själva skadan gått. Huden består av tre lager; överhuden, läderhuden och underhuden.

Överhuden – första gradens brännskada

Yttersta hudlagret skadas. När du bränner överhuden blir den röd och svider. Ett exempel på överhudsskada är när du bränner dig lätt i solen. Huden kan även fjälla lätt. Överhudsskador läker oftast inom några dagar.

Läderhuden – andra gradens brännskada

När du bränner dig lite djupare går det ner i den så kallade läderhuden. Symptom på detta är blåsor, kraftig sveda och svullnad. Såret kan även klia en tid efter att det läkt.

Underhuden – tredje gradens brännskada

En underhudsskada är ett allvarligt tillstånd. När skadan gått ner i underhuden har huden blivit helt förstörd, och ser vanligtvis vit, brun eller svartbränd ut. Eftersom hudens nerver skadats tappar du även känseln i området. En underhudsskada har oftast lång läkningstid.

Behandling

Första gradens brännskada

Det kan hjälpa att spola kallt vatten på skadan direkt när den uppstått. Svalkande lotion, salva eller hydrokortison kan lindra smärta och klåda.

Andra gradens brännskada

Håll såren rena med tvål och vatten. Blåsorna kan vätska. Byt förband varje dag tills såren blivit torra. När du tar bort förbandet kan du blöta det med vatten för att inte riva upp såren. Börjar såren lukta illa kan de vara infekterade, då bör du uppsöka vård.

Tredje gradens brännskada

Svårare brännskador ska alltid behandlas av läkare. Linda rena, torra handdukar runt såren på vägen för att skydda. Såren rengörs av läkare, ibland kan du behöva sövas under denna procedur. Är skadan omfattande kan ibland hudtransplantation behövas.

Vad kan jag göra själv?

 • Stick aldrig hål på brännblåsor.
 • Ta omedelbart bort klädesplagg från svårt brännskadad hud för att undvika ytterligare skada.
 • Använd aldrig is eller snö för att kyla ner en brännskada.

När kan Min Doktor hjälpa?

Har du frågor om en ytlig brännskada med enbart rodnad och sveda kan du kontakta oss för råd och hjälp.

Min Doktor har dock inte möjlighet att hantera svårare former av brännskador. Du bör alltid söka vård akut om du fått en mer omfattande skada. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Trygg vård när du behöver det

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det