Kronisk smärta i ländryggen

Sök vård för kronisk smärta i ländryggen

Min Doktor genomför ett pilotprojekt för personer med kronisk ryggsmärta

Min Doktor genomför ett pilotprojekt tillsammans med företaget Kaia Health för personer med kronisk smärta i nedre delen av ryggen. Kaia Health erbjuder så kallad multimodal smärtterapi. Enligt internationella vetenskapliga riktlinjer är det den metod man främst ska använda sig av vid detta tillstånd. Via en app på mobilen genomför man utbildning, anpassad träning och andningstekniker som syftar till att öka förståelsen för hur smärta fungerar och hur du som patient kan hantera den.

De första medicinska resultaten från studier visar på god effekt av denna nya digitala behandlingsform. Du som deltar i projektet kommer dels att få tillgång till appen och dels ha återkommande kontakt med en av Min Doktors fysioterapeuter. För att delta i projektet behöver du ha sökt fysisk vård för dina besvär. Besöken är kostnadsfria för dig som ingår i pilotprojektet. Behandlingen pågår i maximalt 12 veckor. Observera att appen i pilotprojektet är på engelska. Kommunikation med fysioterapeut sker på svenska.

För att medverka söker du vård via frågeformuläret Rygg- och nackbesvär i Min Doktors tjänst och svarar “Ja” på frågan om du vill delta i pilotprojektet. Den läkare du får kontakt med kommer att bedöma om dina besvär lämpar sig för behandling via Kaia Healths app. Skulle det visa sig att dina besvär inte lämpar sig för behandling via Kaia Healths app, kommer läkaren att hänvisa dig till rätt vård för dig. Om du inte vill delta i projektet men ändå vill söka vård hos Min Doktor tas du som vanligt om hand av Min Doktors läkare eller fysioterapeuter.

Vad är kronisk smärta i ländryggen?

Många drabbas någon gång i livet av ryggbesvär. Ländryggsbesvär är en smärta, muskelspänning eller stelhet i området mellan de nedersta revbenen och de nedre glutealvecken (precis nedanför skinkorna), som ibland kan stråla ned till höfterna eller skinkorna. Stillasittande, monotona arbetsställningar, allmänt dålig hållning och tunga lyft kan orsaka ryggbesvär. Hög ålder är ytterligare en bidragande faktor. I många fall går värken över av sig själv, men om du har stora eller återkommande besvär kan du behöva någon form av behandling.

Vanliga symptom

Smärtan kan vara molande och ständigt närvarande eller skarp och komma då och då i samband med att du rör dig eller hållit en position en längre tid, till exempel om du har suttit still länge. Den kan även stråla ned till höfterna eller skinkorna, på ena eller båda sidorna.

Skillnad mellan smärta och kronisk smärta

Kronisk smärta kallas ibland för “långvarig smärta” vilket ofta stämmer bättre överens med vår uppfattning av ordet “kronisk”. Den främsta skillnaden mellan akut och kronisk smärta är, förutom tidsaspekten, dess funktion i kroppen. Akut smärta är ett sätt för kroppen att varna oss för något som kan vara skadligt för oss. Vid kronisk smärta har den funktionen satts ur spel och smärtan triggas inte längre av en skada eller risk för skada. Akut ryggsmärta uppstår plötsligt, ofta efter en skada från sport eller om du lyft någonting tungt. Ländryggsbesvär klassificeras som akuta när problemen varat kortare tid än 6 veckor, subakuta när de pågått mellan 6 och 12 veckor och kroniska när de pågått längre än 12 veckor.

När ska jag söka vård?

I de flesta fall går värken över av sig själv, men du bör söka vård om besvären inte har mildrats eller försvunnit inom två veckor. Sök akut vård om du har ont i ryggen och:

 • Känner domningar eller svagheter i båda benen.
 • Har nedsatt känsel på insida lår eller kring könsorgan eller ändtarm.
 • Har ont efter en olycka.

Vad kan jag göra själv?

 • Använd en kudde under svanken när du ska sitta eller sova.
 • Håll kroppen i rörelse. Stillasittande eller för lång vila gör att det tar längre tid för ryggbesvären att gå över.
 • Undvik att lyfta eller bära tunga saker när du har ont i ryggen.
 • Använd skosulor med svikt i när du promenerar eller står på ett hårt underlag till exempel på jobbet.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du behöver söka vård för ditt ryggbesvär, eller om du har andra besvär kopplade till din smärta i ländryggen, är du alltid välkommen att konsultera Min Doktor. Högre upp på sidan kan du läsa om hur du gör för att delta i pilotprojektet med Kaia Health.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du får besvara frågor skriftligt om dina besvär. Informationen blir del av din journal och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Om vi redan utifrån dina svar kan se att ditt besvär inte lämpar sig för digital vård utan kräver en fysisk undersökning så hänvisar vi dig till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Du får i så fall självklart tillbaka patientavgiften.

Faktagranskad av:
Magnus Nyhlén, CID Min Doktor, 20181127

Få hjälp med kronisk smärta i ländryggen

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård för kronisk smärta i ländryggen

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med